Jihočeský venkov, z.s.

Truskovice

   První písemná zmínka o obci je z  roku 1274. Její vznik souvisí se jmény vladyků Rudolfa a Budislava z Truskovic, kteří jsou uvedeni jako svědci na zakládací listině z roku 1274.

   Jméno Truskovice se odvozuje od lidí Truskových (Truskův Dvůr). Mohlo se vyskytovat i jako Truska nebo Struska. Další zmínka o vsi pochází z 6. března roku 1384, kdy Petr z Truskovic na Libějovických obhajoval jménem Diviše z Malovic jednotu se zemskými deskami. Na truskovickém dvoře měli sedět roku 1365 Setěch, 1378 Zachař, 1384 Petr, 1387 Mikuláš a 1391 Habart. Václav Hrůza z Chelčic uzavírá 20. prosince 1447 v Českém Krumlově dohodu s Albrechtem řečeným Závorkou ze Záhorčice a Janem ze Strpí o propuštění bratří Adama a Kuksy z Truskovic z vězení Oldřicha z Rožmberka.

 

   V obci se zachovalo několik staveb lidové architektury, návesní kaple sv. Floriána ve stylu selského baroka z roku 1821. Na okraji obce je výklenková kaplička, u které se podle psychotroniků můžete „nabít“ i vesmírnou energií. Turista může navštívit nedaleké poutní místo Lomec, Libějovice se dvěma zámky nebo sousední Chelčice. Okolí je chráněnou krajinnou památkovou zónou Chelčicko - Lomecko.

 

   V obci bylo obnovena a pravidelně se koná slavnost Staročeská konopická.
K dispozici je sportovní areál, kde si můžete zahrát např. tenis, malou kopanou, volejbal, street-basketbalem,... Pořádají se zde turnaje a různé další akce

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři