Jihočeský venkov, z.s.

Hrady, zámky, tvrze

Archeopark Netolice
Na skalním ostrohu nad městem Netolice vzniká postupně archeologický park, zaměřený na období vzniku českého státu v raném středověku v 10. - 13. století.
Barokní dvůr Čakovec
Barokní dvůr č. p. 6, na místě bývalé gotické tvrze, který byl vybudován mnichy z cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.
Červený Dvůr – zámek a park
Schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Chvalšin, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami.
Dříteň zámek
Zámek je jednopatrová barokní budova stojící uprostřed obce na místě původní tvrze.
Dvůr Suchá
Zaniklá tvrz v prostoru barokního dvora a pravděpodobný zbytek tvrziště vedle tohoto dvora; 12 km SZ od Českých Budějovic
Dívčí Kámen - hrad
Mohutná zřícenina na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy v krásném prostředí na hranici CHKO Blanský les.
Hrad Osule (Vosule)
Zřícenina mohutného gotického hradu na stejnojmenném vrchu u Vitějovic, jinak též zvaný Vitějovický hrad.
Hradiště Raziberk u Boletic
Kopec u silnice z Kájova do Boletic, na jehož vrcholu leží hradiště - výšinné sídliště, ze starší doby železné - halštatské, zvané Razi nebo německy Raziberk.
Keltské Hradiště u Malovic
Obdélníkové ohrazení Na šancích u osady Hradiště ležící mezi Netolicemi a Malovicemi, o rozměrech 120x90 m, patří k pozoruhodným pravěkým památkám.
Chvalešovice tvrz
Renesanční tvrz se dochovala do dnešních dnů prakticky v původní podobě a je nejvýznamnější památkou obce
Kuklov – hrad a klášter
Romantickou zříceninu nedostavěného kláštera a nedaleké zbytky královského hradu na skalnaté vyvýšenině, najdete v osadě Kuklov, nedaleko obce Brloh.
Libějovice  - zámky
Málokterá malá obec se může pochlubit, že má na svém území zámek, ale Libějovice mají hned dva, Starý a Nový.
Machovické a Čejkovické tvrze
Málokterá obec se může pochlubit, že měla na svém katastru hned tři tvrze jako Čejkovice. Staré a Nové Machovice, a Vildštejn.
Panský dům – zámek ve Lhenicích
Renesanční panský dům, původně zemanská tvrz (ve Lhenicích nazýván zámek), se nachází na vyvýšené terase pod kostelem sv. Jakuba.
Poděhúsy - hrad
Zbytky hradu u obce Podeřiště na skále nad netolickým potokem.
Renesanční zámek Kratochvíle
Stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby, renesanční perla italského stavitelství v Čechách.
Stržíšek u Brloha – hradiště
Keltské hradiště Stržíšek je z pozdně halštatského a časně laténského období (cca 5. století př. n. l.) o rozloze 0,45 ha.
Třísov - keltské oppidum
Keltské oppidum v Třísově je jednou z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek.
Tvrz Chlum
Na místě dnešního hospodářského dvora čp. 1. stala od 13. století tvrz.
Tvrz Štěkře
Areál tvrze čp. 1. v osadě Štěkře, je mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury z 16. a 17. století.
Velký Hrádeček - hradiště
Pravěké hradiště o rozloze 0,55 ha na vrcholu Velkého Hrádečku u obce Třebanice na Lhenicku, pochází z pozdní doby halštatské (6. st. př. n. l.).

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři