Jihočeský venkov, z.s.

Selské baroko

Krajina jižních Čech zrcadlící se v hladinách nesčetných rybníků je neodmyslitelně spjata s typickou lidovou architekturou, která je označována jako „selské baroko“. Koncentrace staveb s typickými prvky selského baroka je asi největší právě v naši turistické oblasti. Kromě  nejznámější vesnické památkové rezervace Holašovice, která byla v roce 1998 zapsána na Seznam kulturního dědictví UNESCO, u nás naleznete další 4 vesnické památkové rezervace a 12 vesnických památkových zón.

Holašovice (památka UNESCO)
Zdejší unikátní soubor budov ve stylu tzv. selského baroka převážně z poloviny 19. století, tvoří jedinečný celek, který je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a roku 1998 byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Malé Chrášťany - vesnická památková rezervace
Vesnická památková rezervace Malé Chrášťany, leží stranou mezi dvěma hlavními silnicemi Netolice - České Budějovice a Vodňany – České Budějovice. Díky své odlehlosti se tu zachoval unikátní soubor staveb jihočeského selského baroka bez jakýchkoli novodobých zásahů.
  Vesnička je tvořena prakticky pouze návsí, která je ale plná krásných a zajímavých průčelí statků a domků, včetně roubenky v kožichu. Autorem zdejších staveb je asi převážně Š. Brenner, který zde pracoval po vzoru neznámého mistra z Plástovické oblasti údajně až do roku 1900.
Plástovice-vesnická památková rezervace
Jsou jednou z devíti historických blatských obcí a zároveň architektonicky nejcennější vsí v této oblasti. Díky výjimečně zachovalé architektuře selského baroka blatského typu, byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací.
Vodice -vesnická památková rezervace
Vesnická památková rezervace. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1400 a je osadou  městyse Lhenice. Vodice leží 550 m. n. m., na svazích mohutného masivu Buglaty (832 m), stranou hlavních cest. Právě její odlehlost způsobila, že se zachovala v unikátní podobě. Protáhlá svažitá náves s kaplí si prakticky zachovala nenarušený vzhled z druhé poloviny 19. století. Její stavení se ale odlišují od typických blatských staveb v sousedních obcích. Motivy výzdoby se ale k blatům přibližují. Častá jsou orámovaná okna s obloučkovým vzorem, který byl pravděpodobně dělán podle šablony.  Vyskytují se zde převážně patrové domy s průjezdem, což je přechodný typ ke zcela uzavřené čtyřstranné usedlosti. Památkově chráněné jsou usedlosti čp. 1, 2, 3, 4, 6, 18, 19, 20 a kovárna čp. 26.
Záboří-vesnická památková rezervace
Záboří je po Holašovicích významnou památkovou rezervací jihočeského selského baroka v této oblasti.
Nachází se zde hodnotný soubor zemědělských usedlostí se špýchary převážně z poloviny 19. století. Obec je písemně doložena již r. 1263. Záboří má rozlehlou náves s kovárnou a návesní kaplí, datovanou rokem 1841. Protéká jí potok, nad kterým se klenou unikátní boží muka z r. 1852.
   Natáčela se tu komedie Zdeňka Trošky Babovřesky. Filmová hospoda byla na návsi v bývalé kovárně čp. 22, dnes obchod. Ve statku čp. 15 se interiér obecního úřadu Záboří přeměnil na obecní úřad Babovřesky. V objektu se nachází i restaurace Zábořská hospoda.
Břehov
Obec ležící asi 12 km západoseverozápadně od Českých Budějovic. K obci patří také chatová oblast Picina a osada Suchá (původně hospodářský dvůr a ovčín ze 17. století na místě starší tvrze).
Čertyně
Čertyně je malá vesnice (cca 35 obyvatel), místní část obce Dolní Třebonín. Patří do skupiny vesnic v území místně zvaném Kouty. Čertyně je z nich asi jedna z nejzajímavějších. Díky tomu, že se zachovala prakticky bez jakýchkoliv moderních zásahů a přestaveb, byla v roce 1990 vyhlášena Vesnickou památkovou zónou. Největší zajímavostí ve vsi jsou dvě ještě gotické brány. Jedna jako vjezd do statku č. 10 a druhá dnes už pouze do zahrady. Jedná se zřejmě o pozůstatek usedlosti zemanského rodu Častolárů z Dlouhé Vsi, který mimo jiné držel v historii řadu vsí v jižních Čechách. Chráněnými památkami jsou usedlosti čp. 3 a 10, špýchar usedlosti čp. 11 a gotická Boží muka na okraji vsi.
Vesnicí prochází mezinárodní dálková cyklotrasa 7. EV7, Greenway RD, Vltavská.
Dobčice
Dobčice (cca 50 obyvatel, 502 m n. m.) leží pod svahy lesnatého masivu Vysoké Běty, těsně u silnice od Lhenic na Dubné a České Budějovice. Jsou typickou jihočeskou vesnicí podhůří Blanského lesa, přestože v minulosti patřily i s okolními obcemi již do německé jazykové oblasti. V roce 1990 byly vyhlášeny vesnickou památkovou zónou.
Krnín
Krnín je osada, místní část obce Chlumec v okrese Český Krumlov. Trvale zde žije asi 20 obyvatel. Je spolu s dalšími šesti osadami, součástí území místně zvané Kouty, kde se zachovala neobvyklá koncentrace unikátních ještě goticko-renesančních dvorců.
Lipanovice
Lipanovice, vesnice (cca 80 obyvatel) nedaleko Holašovic, byla postavena ve značném svahu na úpatí vrchu Vysoká Běta v nadmořské výšce 500 m. Prochází jí hranice CHKO Blanský les. První písemná zmínka je z roku 1292. V roce 1990 byla obec vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Místní název Linda z původního německého Linden.
Mahouš
Obec ležící na okraji Zbudovských Blat je prohlášena vesnickou památkovou zónou.
Rojšín
Rojšín je malá vesnice, část obce Brloh. Počet obyvatel cca 100. V roce 2004 byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Přesto, že je izolovaná od Blat hřebenem Blanského lesa, je svým stylem typickou blatskou vesnicí.
Třešňový Újezdec
Třešňový Újezdec, cca 50 obyvatel, 555 m n. m., je málo známá vesnice, místní část městyse Lhenice. Leží na hranici CHKO Blanský les. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1300. V roce 1995 byla vyhlášena Vesnickou památkovou zónou.
Vitějovice
Vesnická památková zóna Vitějovice (509 m. n. m., počet obyvatel cca 455), byla vyhlášena v roce 1995.  První písemná zmínka je z roku 1283, kdy tuto ves získal Jan z Michalovic od krále Václava II.
Zbudov
Zbudov - tradiční blatská obec, vesnická památková zóna
Zvěřetice
Zvěřetice jsou unikátně dochovanou vesničkou u Netolic, se zvláštní atmosférou, jako by se tu zastavil čas v předminulém století. První písemná zmínka je z roku 1300. V roce 1995 tu byla vyhlášena vesnická památková zóna. Barokní charakter zástavby byl vzácně ušetřen prakticky jakýchkoliv novodobých zásahů.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři