Jihočeský venkov, z.s.

Včelařská stezka

Včelařství má v regionu SO Blata nejen velmi bohatou historii, ale i přítomnost, na kterou chceme přilákat návštěvníky prostřednictvím produktu VČELAŘSKÁ STEZKA, především soft-turisty (cykloturisté a pěší turisté) se zájmem o přírodu.

Stezka - respektive její mnohočetné trasy - vede obcemi SO Blata, které leží v TO PodKletí a TO Českobudějovicko-Hlubocko, hlavními nástupními místy sítě dílčích okruhů stezky jsou především regionální centra s vysokou návštěvností -  Č.Budějovice a Hluboká. Realizací produktu dojde ke zvýšení přesunu turistů z centra na venkov, kde je návštěvník srdečně vítán.

Do produktu jsou různými formami zapojeni mj. místní producenti, návštěvníci budou moci dle nabídky navštívit přímo provoz včelaře nebo ochutnat „to pravé medové“.

Jednotlivé trasy Včelařské stezky jsou určeny aktivním návštěvníkům, mnohé zajímavosti zde najdou rodiny s dětmi, ale i milovníci jihočeského venkova a šetrné turistiky. 

Identifikované trasy jsou připraveny s různou náročností - délkou výletů. Pěší výlety jsou vázány na dostupnost lokalit hromadnou dopravou (bus, vlak).

Trasy jsou popsány formou bedekru - návodný popis výletu je doplněn mapkou vhodnou pro tisk, vyznačen v interaktivní mapě a identifikován prostřednictvím QRC (napojení na interaktivní mapu/mobilní aplikaci).

Do budoucna je tak možné vyznačení v terénu i tradiční značkou, a realizace  individuálních i propagačních cyklovýletů, také se zapojením návštěvnicky atraktivních míst, jakým je např. ZOO Hluboká, a degustace “medové produkce“. 

 

QRC Včelařská stezka

 

Včealřská stezka PRODUKT

 

 

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři