Jihočeský venkov, z.s.

Zahrady a sady... tady je ráj!

Pojď, ukážu ti cestu rájem ... jihočeskými zahradami a sady.

BARVY - VŮNĚ - CHUTĚ - KRÁSA - GENIUS LOCI - POZNÁNÍ - ZDRAVÍ - ODDYCH - HISTORIE - SETKÁNÍ -TRADICE -TRENDY... to vše jsou slova, která si návštěvník vybaví ještě dlouho po návštěvě našich zahrad a ovocných sadů.

V Jižních Čechách můžete navštívit několik desítek zajímavých míst, skrytých před ruchem velkoměst i všedního dne, tajných tipů pro ty, kteří nespěchají ... jsou jimi zahrady: přírodní, bylinkové, ukázkové, zámecké ...

A v Turistické oblasti PodKletí je krajina korunována plochami ovocných sadů, nad kterými přechází zrak jak v období jejich rozkvětu, tak zrání plodů. Zářivá červeň třešní, vůně jablek, šťavnatost hrušek i přísliby dobrot ze švestek .....  zde ochutnáváte Jižní Čechy všemi smysly.

Tady se JIŽNÍ ČECHY stávají OPRAVDOVOU LÁSKOU!

Užijte si  ráje jihočeských zahrad, ubytujte se u některého z našich partnerů ... nebo obdarujte své blízké dárkovým poukazem na pobyt nebo floristický kurz. 

Tak pojď, ukážu ti cestu rájem....

přírodní zajímavosti

Přírodní zahrada - Chelčický domov sv. Linharta
Bývalou farskou zahradu dotvořil Chelčický domov sv. Linharta jako přírodní zahradu ke svým terapeutickým účelům. (Domov se věnuje lidem s tělesnými, mentálními handicapy a lidem s psychickými zátěžemi). Chelčický domov sv. Linharta pracuje v zahradě na permakulturních základech, věnuje se především pěstování a zpracování bylin a ovocných dřevin a využívá těchto komodit k výrobkům na podporu Domova. Vyrábí např. pečené čaje, bylinné šťávy, čaje či floristická aranžmá. Tato zahrada je také zahradou komunitní, je certifikovaná jako přírodní a je stále otevřená jak návštěvníkům, kteří zde mohou odpočívat, načerpat sílu do běžného dne, tak také je zahradou pro tvořivé workshopy (floristické, sochařské, zpracovávání bylin a ovoce a mnohé další). Slouží také k edukačním programům pro děti ze školek, škol (a to jak s environmentální tématikou, tak s historickou spojenou s Památníkem středověkého myslitele Petra Chelčického).
UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA ATELIÉR Z&J GEBR
Rozsahem sice malá zato členitá přírodní zahrada (cca 500 m2) je součástí bývalé drobné zemědělské usedlosti.Každá její část má svůj zvláštní biotop.Jádro tvoří uzavřený dvůr, součástí jsou vnější zahrádky a předzahrádky navazující na místní rybník.Vyznačuje se vysokou biodiverzitou,vyrovnaným ekosystémem,výskytem chráněných živočišných a rostlinných druhů.Snahou je vytvářet a udržovat přírodní typ venkovské zahrady včetně přirozených biotopů v návaznosti na místní relativně neporušené prostředí a přispívat k jeho přirozené obnově při využití původních druhů rostlin,keřů a stromů s důrazem na druhovou rozmanitost.Zahrada poskytuje prostor pro volně žijící živočichy a zároveň plní i funkci rekreační a relaxační.Atmosféru dotvářejí přírodní dekorace a staré užitkové předměty a nástroje.Vstup je zdarma.
Přírodní zahrada - Zelený ostrov
"Školní zahradu najdete uprostřed sídliště Vltava mezi pavilóny školy. Její různorodé biotopy a prvky vytvářeli školáci a pedagogové v rámci hodin Pracovních činností. Prohlédnout si můžete ovocný sad s podsadou keřů rybízu a angreštu, dále bylinek a trvalek. Okrasné části vévodí jezírko s průzračnou vodou s posezením pod převislou vrbou. Zahrada nabízí i pohled na bylinkovou spirálu, suchou zídku, výsadbu suchomilných i jiných trvalek, hmyzí domek i smrkový lesík. Ve smíšených výsadbách je pěstována zelenina, bylinky i květiny. Zajímavostí zahrady jsou i tradiční odrůdy ovocných dřevin – dřín, jeřáb, kdouloň, mišpule, moruše, oskeruše, kdoulovec, rakytník, hlošina a růže dužnoplodá.
"
Přírodní zahrada - Zahrada u Dobro-mysli
"Malebná oáza uprostřed sídliště. Jezírko, suché zídky, bylinková spirála, miniterásky, sluneční pasti. V zahradě se pěstuje zelenina ve smíšených záhonech s bylinkami a jednoletkami. Děti mají k dispozici duté kmeny k prolézání, vrbové týpí, smyslový chodníček, zvonkohru i pískoviště."
Přírodní zahrada - Zahrada Pod stromy
"Zahrada pod stromy je školní zahrada a přírodní učebna. Prostor je členěn na 3 části. Část výukovou, ve které se nachází několik názorných bio-topů, altán, sluneční hodiny, hrací výukové sklá-dačky, např. „hmyzák“, hlavolam „Hanojské věže“ s obrázky dřevin, ukazatel, kukátko, lavičky z různých druhů dřev, „broukoviště“ a několik naučných panelů. Většina rostlin má popisky v českém a latinském jazyce. Pěstitelská část je vhodná pro pokusnictví v oblasti pěstování zeleniny a květin. V hrací části s lavičkami je kláda, vrbový domeček a ohniště. Ekotým školy se snaží o volbu šetrných způsobů péče o zahradu, aby docházelo k zvyšování biodiverzity."
Přírodní zahrada - Zahrada na Dobré Vodě
"Starší příměstská zahrada vzdálená 5 km od centra Českých Budějovic. V zahradě se nachází několik zón: suchá osluněná, zamokřená, polostinná a stinná. Jsou zde pěstovány ovocné stromy a keře, trvalky, letničky, bylinky a zelenina. Prohlídky po telefonické domluvě. Možnost výkladu v němčině."
Přírodní zahrada - Zahrada chutí a vůní
"Zahrada se nachází v CHKO Třeboňsko v blízkosti hranic s Rakouskem. Je koncipována tak, aby byla krásná nejen pro oko, ale i pro ostatní smysly a zároveň, aby se rostlinám spolu dobře dařilo. K vidění jsou zde staré krajové odrůdy zeleniny i ovoce (např. Panenské a Míšeňské jablíčko), ale také nové a netradiční jedlé druhy (Třešeň plstnatá, Hlošina okoličnatá, Oskeruše, Hrušeň Tatarka aj.), dále pak bylinky a kořeninové rostliny a také mnoho medonosných rostlin. Na zahradě lze najít velmi rozmanité podmínky –od výrazně suchých a slunných stanovišť, až po téměř celo-ročně podmáčenou louku."
Přírodní zahrada - Veselá zahrada (nejen) pro děti
"Zahrada na okraji obce Tušť (za truhlářskou dílnou) vzniká postupně za pomoci dětí. Svým charakterem přirozeně zapadá do okolní krajiny. Leží v mírném jihozápadním svahu na písčitém podloží. Problém se suchem majitelé řeší vybudováním několik svejlů a teras, které pomáhají zadržet vodu. Pod zahradou je val s listnatými stromy, který zabraňuje úniku vody ze zahrady. Několik vzrostlých jehličnanů tvoří malý lesní koutek. Část zahrady je ponechána louce. Na zahradě najdete také jezírko, suché zídky, divoké koutky a mnoho druhů jedlých rostlin a keřů. Inspiraci v podobě originálních herních a výtvarných prvků ocení nejen děti ale i rodiče či učitelé. Majitelka vede děti k lásce ke všemu živému a ráda se podělí o své zkušenosti."
Přírodní zahrada - U Vyšaty
"Tradiční venkovská zahrada dovedně členěná živými ploty a dřevěnými plůtky do několika prostor. Najdete zde vzrostlé stromy, keře, polokeře, trvalkové i letničkové záhony, záhony s bylinkami, zeleninové minipolíčko, ploty z prutů lísky, hmyzí hotel, jezírko, kamenné zídky, vrbové obruby záhonů, dřevěná posezení atd. Na zahradě bydlí též zvířecí obyvatelé (králíci, slepice, kozy, pes a koucour). Je zde možnost prohlédnout si i galerii cestovatele Františka Čecha Vyšaty, ubytovat se v jeho rodném domě a okusit lahodné domácí produkty."
Přírodní zahrada - U tří arónií
"Přírodní zahrada v obci Drahotěšice, která se nachází ve středu jižních Čech. Jedná se o selský typ s dvěma původními sady a polouzavřeným dvorem u zemědělské usedlosti z 19. století. Raritu odpočinkové části tvoří bývalá zrekonstruovaná
roubená sýpka stará přes 300 let, dále uměle vytvořené jezírko s vodními rostlinami, záhony s trvalkami, bylinková spirála, divoký koutek za sýpkou a užitková zeleninová zahrada. Majitelé na statku hospodaří podle starých tradic. Chov drobného dobytka a drůbeže způsobem trvale udržitelným. Díky chovu hospodářských zvířat jsou soběstační v produkci vajec, kozího sýra, v letním období v produkci zeleniny, ovoce a ořechů. Od roku 2019 funguje rodinná firma Aronia, s. r. o.na výrobu sušeného ovoce, zeleniny, bylinek a výrobků z nich."
Přírodní zahrada - Školní výuková naučná stezka
"Zahrada se rozkládá ve školním areálu. Naučná stezka provádí návštěvníky okrasným parkem, okolo rybníků, přes zelinářský a květinářský pozemek. Na stezce jsou rozmístěny informační tabule, které seznamují návštěvníky se zástupci rostlinné a živočišné říše v dané lokalitě. V zahradě se vyskytují vzrostlé dřeviny, pestrobarevné výsadby letniček, trvalek a zeleniny. Během vegetačního období nabízí celé místo nepřebernou škálu barev a vůní. "
Přírodní zahrada - Statek Kloubek
"Součástí statku je přírodní zahrada, která se člení na 3 části. První částí je louka rozprostírající se v okolí statku, jejíž jedna část se seče a druhá je udržována jako horská louka. Najdeme zde vzrostlé stromy - lípy staré 60 let, ořech či kaštan, také koryto pro odvod vody ze střešního žlabu a pítko pro ptáky. Druhou částí je uzavřený dvůr s jezírkem s přírodním biotopem i čističkou, též s vodníkem a několika karasy. Na dvoře je vystavěna kamenná zídka z původních placáků. Kolem domu jsou záhony, kde je vysazeno plno trvalek ve stylu našich babiček. Třetí částí je bylinková zahrada „klášterního“ typu. Majitelé poskytují též ubytování v apartmánech. Pořádají se tu také svatby a jiné akce."
Selská přírodní zahrada Lesánek
"Zahrada je součástí malé ekofarmy nacházející se na Táborsku v krásném přírodním území Jistebnické vrchoviny. Na zahradě je pěstována zelenina, ovoce, bylinky, okrasné i jedlé květiny. Součástí zahrady je skleník, nádrže na dešťovou vodu a hezké posezení s bylinkovou skalkou. Majitelé chovají též hospodářská zvířata, proto do zahrady není možný vstup se psy. Pro-hlídky i s anglickým výkladem."
Přírodní zahrada Radonice
"Zahrada u venkovské usedlosti s prvky anglické zahrady. Kostrou zahrady jsou staré ovocné stromy doplněné smíšenými a trvalkovými záhony, mnoho druhů růží, koupací jezírko a rybníček s rybami, zeleninová zahrádka se zvýšenými záhony, oranžérie s citrusy a fíkovníky."
Přírodní zahrada Bochníčkovi
"Selská zahrada o rozloze téměř 0,5 ha. Majitelé pěstují velké množství ovoce, zeleniny a velkou pozornost věnují také bylinkám a trvalkám. V sezoně je možné zakoupit přebytky ze zahrady a bylinky. Majitelé poskytují rovněž ubytování v apartmánu."
Přírodní zahrada Anastazie
"Druhově pestrá rozlehlá přírodní zahrada. K vidění jsou zde přírodní biotop, bylinková a zeleninová zahrada, ovocný sad, prvky jako háj předků, vysoká tráva, německá kopa, zvýšené záhony, dešťový záhon aj. Možnost dozvědět se zajímavé informace o přírodních zahradách, významu vody, půdy, stromů a včel v krajině atd. V nabídce jsou exkurze,programy pro školy a rodiny s dětmi i netradiční zážitky jako pikniky v zahradě, rituály a svatební obřady, nebo pravidelné akce - Slavnosti vody a Slavnosti světla a naděje."
Příbrazská přírodní zahrada
"Přírodní zahrada a hřiště u Penzionu. Milovníci zahrad si mohou prohlédnout více než 2.700 rostlin -trvalek, bylin, stínomilných rostlin, ovocných keřů, kvetoucích keřů. Děti si mohou hrát na hřišti a v přírodních herních prvcích, které jsou nenásilnou formou do zahrady zabudovány."
Přírodní zahrada - Pod křídly draka
"Cílem projektu zahrady „ Pod křídly draka“ bylo vytvořit zahradu pro vzdělávání předškolních dětí. Výsledkem je prostředí pro volnou kreativní hru, ale i možnost sbírat zkušenosti při hře s vodou, zemí, zvukem a vzduchem. Součástí zahrady je také výtvarná dílna, která dětem umožňuje okamžité zpracování právě nalezeného přírodního materiálu. Znovu se u dětí vytváří tradiční návyky a těsné spojení s přírodou, bez kterého nemá venkov šanci na trvalou udržitelnost. Zahrada také slouží k setkávání a porozumění všech generací při oslavách spojených s lidovými tradicemi. Přirozeným způsobem se opět navazují sociální kontakty mezi lidmi."
Přírodní zahrada - Ovčárna
"Zahrada vytvořená v místě vytěžené pískovny. Uprostřed pozemku je nízkoenergetický dům
z 80. let 20. století. Ve vstupní části zahrady se nacházejí skalnaté stráně, původní stromy a pří-
rodní koupací jezírko. Další částí je užitková zahrada, květná louka s ovocným sadem a školka
pro stromy. Majitelé poskytují konzultace ohledně nízkoenergetického/pasivního domu,
biojezírek, využití obnovitelných energetických zdrojů k vytápění domu."

MALÁ ZAHRADA Chlumany
"Útulná zahrada ve stylu ""zahrad našich babiček"", ve které jsou pěstovány bylinky, květiny i užitkové plodiny v souladu s přírodou. Byliny jsou cíleně využívány k ochraně před škůdci i k lákání užitečného hmyzu. Zahrada je zaměřena na bylinky a jejich využití."
Přírodní zahrada - Lom Svatá Anna
"Lom v blízkosti nové rozvíjející se zástavby v Táboře - Měšicích co by kamenem dohodil od jihočeského venkova. V roce 1996 byl vyhlášen jako významný krajinný prvek. V lomu se nacházejí 3 cenná stanoviště - biotopy. Jedná se o skalní, mokřadní a stepní biotop. Prostor doplňují křoviny a náletové porosty včetně dubů, akátů, bříz, jeřábů, lísky, třešní, jabloní i starých vrb."
Přírodní zahrada - KY.BY
"Obecní produkční přírodní zahrada Chlumany nabízí čerstvé bylinky, květiny, sezónní plody ale i prostor pro odpočinek a vzdělávání. Naleznete zde květinové pole plné typických venkovských květin a bylinkové záhony, ze kterých Vám zahradnice rádi nastříhají čerstvé bylinky dle Vašeho přání."
Květinová zahrada Florianus
"Terasovitá ukázková zahrada produčního zahradnictví v areálu původní farské zahrady. V zahradě najdete staré osvědčené druhy trvalek, rostliny atraktivní pro včely a motýly, nové odrůdy trvalek, ale i domácí botanické a nově introdukované druhy vytrvalých květin. Polovina rozlohy zahrady – cca 3000 m² je určena pro ukázkové květinové výsadby na různých stanovištích. Sídlí zde Trvalková školka a zahradnictví Florianus specializující se na produkci zahradních trvalek a bylinek."
Přírodní zahrada - Kouzelné bylinky
"Projekt bylinkové zahrady vznikl v souvislosti s natáčením stejnojmenného TV seriálu. Nachází se zde 26 záhonů s léčivými rostlinami, každý z nich je tematicky zaměřen na konkrétní zdravotní potíže, které jsou popsány na informačním panelu, stejně jako názvy jednotlivých rostlin. V části zahrady se také nachází bylinková apotéka."
Kouzelná zahrada pro všechny generace
"Veřejná a školní zahrada zahrnuje jezírko s brouzdalištěm, kopce s tunely, kmen stromu k prolézání, pumpu s vodní dráhou a výpustí do pískoviště, ovocné i divoké stromy, jedlé keře a byliny, ohniště, hmyzí hotel, ptačí budky a suchý kopeček s rostlinami pro motýly."
Ukázková přírodní zahrada v obci Višňová - Kolkovi
"Soukromá zahrada složená z předzahrádky (trvalky, byliny a ovocný strom), dvora (travnatá plocha, malý ovocný sad a trvalky) a záhumenní zahrady (živý nestříhaný plot ze směsi keřů, listnaté okrasné a ovocné stromy, zeleninové záhony, sad vysokokmenných jabloní starých odrůd)."
Přírodní zahrada - Farská zahrada
"Farská zahrada je veřejná otevřená zahrada ležící v centru obce Nadějkov. Zahrada kvete od brzkého jara do pozdního podzimu. V zimě ji zdobí uschlé trvalky i keře. Zachovány byly původní slivoně a dosazeny staré odrůdy vysokokmenných jabloní. Altán má zelenou střechu."
Duhová zahrada
"Školní přírodní zahrada při MŠ Holečkova, ve které najdete smyslový chodníček, vodní tůňky, bylinkovou
spirálu, kamennou zídku s trvalkami, vyvýšené záhony, jahodové terasy, bobuloviny, hmyzí hotel, broukoviště, staré odrůdy stromů i vodní prvek se soustavou korýtek a ruční pumpou."
Přírodní zahrada - Bylinková obec Mutišov
V nedávné době, roku 2011, se vesnička proměnila v bylinkovou obec. Ve spolupráci s obyvateli obce se občanské sdružení Přírodní zahrady nechalo inspirovat v sousedním Rakousku, kde už podobné vesnice existují. Přeshraniční spolupráce se vydařila a vzniklo tak malebné bylinkové království, které se ve čtvrtek 16. 6. 2011 slavnostně otevřelo. Předzahrádky domů i obecní plochy jsou upraveny jako tematické zahrady – astrologická, kouzelnická, barvířská, mariánská, medonosná, bylinky do kuchyně, pro kosmetiku a další. Přírodní zahrada Bochníčkových je ukázkou ekologického pěstování zeleniny, ovoce i okrasných rostlin.

zámky

Červený Dvůr - kde se anglický park potkává s Blanským lesem
Červený Dvůr je schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Českého Krumlova, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami, vhodný k romantické procházce i projížďce na kole. Parkem o rozloze 117 ha vede naučná stezka asi 3 km dlouhá. Zámecký park Červený Dvůr patřící díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. V zámku se nachází léčebna a je veřejnosti nepřístupný, do parku vstup zdarma.
Komponovaná barokní krajina Libějovicko-Lomecko
Tento tip na výlet vede po „severní“ části naučné cyklostezky Historická krajina Netolicko a zavede Vás do magické chráněné krajinné památkové zóny Libějovicko-Lomecko.
Cyklovýlet zavede návštěvníka do Libějovic, obce se dvěma zámky, k mariánskému poutnímu místu na Lomci, do Chelčic, rodiště středověkého myslitele a filozofa Petra Chelčického, nebo do Malovic, kolébky známého rytířského rodu Malovců. Naučná cyklostezka Historická krajina Netolicko tvoří okruh po památkách Netolicka, který je dlouhý asi 50 km a vede nejatraktivnějšími přírodními a historickými lokalitami v regionu, návštěvník se nechá vést logem rožmberské pětilisté růže.

památky

Přírodní bylinná zahrada - Šelmberk
"Přírodní bylinná zahrada koncipovaná po vzoru středověkých klášterních zahrad. Zahrada je součástí areálu Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk. Návštěvník zde nalezne 58 záhonů s 50 druhy bylin (byliny s léčivými účinky, využitelné v kuchyni, rostliny pro řemeslné využití)."
Zámecká zahrada - Český Krumlov
Zámecká zahrada
Nejrozsáhlejší částí zámeckého areálu je barokní zahrada založená ve 2. polovině 17. století. Rozkládá se na návrší a svahu přiléhajícím z jihozápadní strany k zástavbě pátého zámeckého nádvoří. Skládá se ze čtyř částí: terasy tzv. Štěpnice, terasy tzv. Letní jízdárny lemované kulisami vzrostlých lip, terasy tzv. Dolního parteru s náznakově rekonstruovanou rokokovou úpravou a kaskádovou fontánou a terasy tzv. Horní zahrady s volnou zahradní úpravou, hudebním pavilonem, rokokovým letohrádkem Bellarie a čtvercovým zámeckým rybníkem.
Zámecký park Hluboká nad Vltavou
Zámek Hluboká na skalním ostrohu nad řekou Vltavou tvoří výraznou pohledovou dominantu, která se jedinečným způsobem podílí na charakteristickém obrazu přehledné krajiny Českobudějovické pánve. Novogoticky přestavěný zámek a spolu s ním v 19. století zformované parky a okolní parkově upravená krajina představují mimořádný soubor jednotného stylového výrazu. V souladu s pravidly anglických krajinářských zahrad se v nejbližším okolí zámku nacházejí parterové zahrady s bohatou sbírkou exotických dřevin. Na ně navazuje krajinářský park poskytující řadu výhledů do okolní krajiny, ohraničených na jižní straně pohořími Blanského lesa a Šumavy. Hospodářská a estetická kultivace probíhala na Hlubockou po několik staletí ve vzácné shodě. Na současném vzhledu krajiny se podílejí středověké rybníky, barokní bažantnice a obory, parky a četné aleje. Starší etapy spojují o harmonického celku romantické úpravy krajiny, které s výměrou více než 20 km2 patří k nejrozsáhlejším v Čechách. Mimořádná historická a umělecká hodnota zámku s parkem je důvodem vysokého stupně ochrany – prohlášení za národní kulturní památku. Správcem areálu státního zámku je Národní památkový ústav. Severovýchodní část zámeckého parku je zařazena pro své přírodní hodnoty do soustavy Natura 2000 v rámci evropsky významné lokality CZ0313099 „Hlubocké hráze“
Zámecká zahrada Kratochvíle
Zámek Kratochvíle patří k nejzachovalejším renesančním stavbám svého druhu u nás. Svou jedinečnou atmosférou konkuruje i šlechtickým sídlům daleko větším. Letohrádek i se zahradou a oborou představují svérázný uzavřený svět. Od okolní přírody je oddělen vysokou zdí, za kterou se nachází rozlehlý park, ovšem vytvořený lidskou rukou - dokonce i včetně pevné země pod nohama. Zámek Kratochvíle se totiž nachází na místě dřívějších bažin. Aby bylo možné hlavní budovu vůbec postavit, byly do bažiny zaraženy olšové piloty, které vlastní stavbu nesou.

Zahrada má tvar obdélníku, součástí opevnění je i kaple Narození Panny Marie v jihovýchodní části areálu a hospodářská stavení. Dnes tvoří zahradní dominantu štěpnice na břehu vodního kanálu, pravidelně řešená výsadba tisových a zimostrázových živých plotů na ostrově a poměrně rozsáhlá bylinková zahrada u severní zdi zahrady. Východně od zámku se nachází dostihové závodiště, u něj aleje dubů, jasanů a platanů. V Netolické oboře se nachází téměř zapomenutá technická památka, umělá stoka Krčínka dlouhá asi 8 km, která sloužla k pohonu pohyblivých vodních atrakcí.

Součástí zahrady jsou i záhony bylin a zemědělských plodin, komponované do geometrických obrazců. Bylinky se používaly propotřeby v lékařství, jako pokrm nebo se pěstovaly jen tak pro okrasu. Bylinkové záhony v severní části zahrady mezi obvodovou zdí a příkopem tvoří dlouhý pás. Pěstuje se zde kmín, kopr, dobromysl, česnek, majoránka nebo měsíček, kozlík nebo šalvěj lékařská

jiné zajímavosti

Lhenická Šťáva - Pěstitelská pálenice a moštárna Karel Gregora
Výrobek byl oceněn certifikátem kvality a prospěšnosti: "Chutná česky Jihočesky", kde získal v letech 2009 (Jablko 100%) a 2010 (Jahoda - jablko) 1. místo v kategorii ostatní výrobky a v roce 2012 1.místo v kategorii nápoje (Rakytník - jablko).

Pěstitelské pálenice a moštárna, která leží přímo v srdci Zahrady jižních Čech, ve Lhenicích. Odedávna se zde pěstovalo ovoce a tato staletá tradice se objevila i ve znaku obce. Naše firma navazuje na tuto tradici a již od roku 1995 se zabýváme obchodní činností s tímto přírodním bohatstvím. Od roku 2005
provozujeme pěstitelskou pálenici a v roce 2008 jsme naše služby rozšířili o moderní moštárnu.
Zpracováváme jak naše ovoce, tak i ovoce dodané Vámi. Můžete si tak vytvořit lahodný nápoj ze
surovin z Vaší zahrádky. Věříme, že s našimi produkty
budete spokojeni a rádi se k nám budete vracet.
Boršovské trhy
Boršovské trhy a zase klasika: od 9 do 11 hod., živá hudba, vymodlené počasí, nesnídáme doma - snídáme na trhu, kde si budete moci zakoupit – klobásy, paštiky, domácí pečivo s boršovským chlebem, Boršovské dobroty s kremrolemi, medové perníčky, hovězí maso z Jamného + guláš z téhož, pražená káva, velikonoční dekorace, dětské oblečení, šperky, nákrčníky + čepice + tašky, tekutý karamel, marmelády.
Vodňanské trhy
Tradiční Vodňanské trhy.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři