Jihočeský venkov, z.s.

Pro skupiny (školy, senioři)

rozhledny a vyhlídky

Observatoř a rozhledna na Kleti, aneb 1 083 m nad věcí
Celodenní výlet na horu Kleť (1083,2 m n. m.), nejvyšší horou Blanského lesa, která patří k nejvýznamnějším turistickým cílům Jižních Čech. Zažít tu můžete nejkrásnější výhled v Jižních Čechách, a když budete mít štěstí, uvidíte i vzdálené štíty Alp.

hradby

 Archeopark Netolice a tisícileté město na Linecké stezce
Výlet na první jihočeskou archeologickou památku prezentovanou formou přímé rekonstrukce s použitím a ověřováním archeologicky doložených dobových technik, materiálů i nástrojů a za historii jednoho z nejstarších českých měst.

zámky

Červený Dvůr - kde se anglický park potkává s Blanským lesem
Červený Dvůr je schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Českého Krumlova, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami, vhodný k romantické procházce i projížďce na kole. Parkem o rozloze 117 ha vede naučná stezka asi 3 km dlouhá. Zámecký park Červený Dvůr patřící díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. V zámku se nachází léčebna a je veřejnosti nepřístupný, do parku vstup zdarma.

hrady

Do přírody za Kelty a středověkem
Půldenní pěší výlet po Naučné stezce „keltské oppidum Třísov - hrad Dívčí kámen - Holubov“, je příjemná nenáročná procházka, po řadě unikátních kulturních a přírodních památkách evropského významu.

zámky

Krásné chvíle na zámku Kratochvíle
Chcete zažít nefalšovanou renesanci na vlastní kůži a spatřit stavbu, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby?
Zámek Kratochvíle je národní kulturní památkou a perlou italského renesančního stavitelství v Čechách. Najdete ho asi 1,5 km západně od tisíciletého města Netolice. Okázalý lovecký letohrádek si tu nechal postavit vladař Vilém z Rožmberka od vlašského stavitele Baltazara Maggiho z Arogna, a dokončen byl v roce 1589. Často tu pobýval známý Petr Vok z Rožmberka s celým dvorem.

kláštery

Klášter Zlatá Koruna - aneb jak se vyučovalo v 18. století
Chcete zažít nefalšovanou atmosféru klidu, soustředění a rozjímání v mystickém místě, které je pokládáno za perlu středověkého umění? Národní kulturní památka klášter Zlatá Koruna, patří k nejcennějším gotickým klášterům ve střední Evropě. Roku 1263 král Přemysl Otakar II. založil u brodu přes řeku Vltavu cisterciácký klášter původně nazývaný "Svatá trnová koruna" (Sancta spinea corona).

hrady

Nejkrásnějším úsekem Vltavy na raftech
Celodenní plavba ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou, romantickým kaňonem Vltavy, který patří k nejkrásnějším a při tom nejklidnějším úsekům řeky.

památky

Výlet do Muzea JUDr. Otakara Kudrny a na Netolicko
V netolickém muzeu se skrývá druhá největší sbírka pohlednic v ČR, krásný soubor vltavínů, zbraní, dýmek, lidového nábytku, šumavského skla a mnoho dalšího. Muzeum nabízí školním skupinám i program pro školy. Výlet je možné spojit s návštěvou Archeoparku Netolice.

muzea

Petr Chelčický a jeho myšlenky - český Gándhí
Vydejte se po stopách předků, dotkněte se středověku a poznejte osobnost Petra Chelčického - spisovatele, překladatele a radikálního českého náboženského a sociálního myslitele. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české reformace a prvního pacifistického spisovatele renesance.  
Osobní návštěva památníku, který vznikl rekonstrukcí středověké sýpky na chelčické návsi, Vám přinese mnoho zajímavostí, možnost vyzkoušet si středověký oblek i klid na zamyšlení se nad dobou minulou, i tou dnešní.  V přízemí rekonstruovaného špýcharu je umístěna regionální expozice Chelčicka a památkové zóny Libějovicko.

vesnické památkové zóny

Víte, co je selské baroko? Za historií a přírodou Blat
Popis výletu
Fyzicky nenáročný pěší okruh malebnou jihočeskou krajinou Zbudovských blat je určený hlavně pro rodiny s dětmi, školní skupiny, turisty i aktivní seniory. Zážitek, který spojuje aktivní pohyb, pohodu venkova, s poznáním lokální historie boje sedláků za svá práva a unikátní architektury tzv. selského baroka.

městské památkové zóny

Historie Schwarzenberského plavebního kanálu
Muzeum schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, se nachází v rekonstruovaném historickém objektu původní radnice na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera (1735 - 1804). Inženýr ve službách knížete Schwarzenberka, který vyprojektoval a postavil Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský plavební kanál na Šumavě.

památky UNESCO

Jak se kdysi žilo na vsi - Holašovice, UNESCO památka
Typická jihočeská vesnička Holašovice se nachází 15 km západně od Českých Budějovic a necelých 30 km severně od Českého Krumlova, v jihozápadním okraji CHKO Blanský les. Ves leží při jižním okraji významné kulturně historické oblasti Zbudovských blat, pro kterou je typické vesnické prostředí s hodnotnými návesními prostory a s citlivým zasazením těchto sídel do okolní krajiny. Díky své jedinečnosti byly Holašovice zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a to především pro své mimořádné architektonické a urbanistické hodnoty.

rozhledny a vyhlídky

Na Kleť a do Holašovic za jeden den a bez auta – nevěříte?
České dráhy zavádějí v roce 2017 novou autobusovou linku České Budějovice - Holašovice – Holubov – Krasetín lanovka.

drobné sakrální stavby, kříže

Linecká stezka - nejstarší mezinárodní dálnice v Čechách
Územím Turistické oblasti PodKletí procházela již od pravěku důležitá obchodní stezka nazývaná Linecká (Linzer steig). Stezka sloužila jako spojnice Čech s rakouskými zeměmi a její původní trasa tvořila přirozenou osu regionu od jihu k severu.

hrady

Po Vltavě proti proudu i po něm
Dvoudenní varianta výletu Nejkrásnějším úsekem Vltavy s přespáním ve Zlaté Koruně.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři