Jihočeský venkov, z.s.

Církevní památky

Duchovní místa, kam od nepaměti kráčely nohy poutníků, anebo kostely a kláštery, kde na Vás dýchne historie. I takovou podobu může mít cíl pro výlet na jihočeském venkově.

kostely, kaple

Kaple svaté Maří Magdaleny v Lázni u Chelčic
Ranně barokní osmibokou kapli nad pramenem, kterému byla odpradávna přičítána zázračná léčivá moc, nechal postavit tehdejší majitel panství Libějovice, hrabě Charles Albert de Buquoy v letech 1660–1663.
Kostel sv. Mikuláše v Boleticích
Kostel je původně románská stavba z druhé poloviny 12. století a je považován za nejstarší sakrální památku Jižních Čech. Nachází se na vyvýšenině zvané Olymp nedaleko bývalé vesnice Boletice, které byla po začlenění do vojenského újezdu zbourána.

městské památkové zóny

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách
Farní kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu, postavený v letech 1487 - 1507 na místě původního staršího kostela. Jde o významné dílo rožmberské stavební huti a jedno z nejkrásnějších děl pozdní gotiky v celých jižních Čechách.

kostely, kaple

Poutní kostel Kájov
Kájov patří mezi nejstarší mariánská poutní místa v Čechách. Poutní areál pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie je, společně s kostelíkem Smrti Panny Marie a hospicem, ojediněle zachovalý komplex staveb, z různých stavebních období, který je od roku 1995 národní kulturní památkou.

památky

Lomec - Mariánské poutní místo
Lomec, místními zvaný Lomeček, je jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v Jižních Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježížkem.

vesnické památkové zóny

Klášter Zlatá Koruna
Národní kulturní památka klášter Zlatá Koruna, patří k nejcennějším gotickým klášterům ve střední Evropě. Roku 1263 král Přemysl Otakar II. založil u brodu přes řeku Vltavu cisterciácký klášter původně nazývaný "Svatá trnová koruna" (Sancta spinea corona).
Mariánská pouť ve Zlaté Koruně
Druhý srpnový víkend se ve Zlaté Koruně tradičně koná Mariánská pouť.

hrady

Kuklov – hrad a klášter
Romantickou zříceninu nedostavěného kláštera a nedaleké zbytky královského hradu na skalnaté vyvýšenině, najdete v osadě Kuklov, nedaleko obce Brloh.

městské památkové zóny

Kostel sv. Václava v Netolicích
Románskogotický kostel svatého Václava je nejstarší dochovanou budovou v Netolicích a jednou z nejstarších v Jižních Čechách. Postaven byl kolem poloviny 13. století, zřejmě na místě starší románské svatyně v původní trhové osadě v podhradí netolického kastelánského hradu.

vesnické památkové zóny

Záblatíčko, kostel Panny Marie
Záblatíčko, neogotický kostel Panny Marie z roku 1900.

kostely, kaple

Kostel sv. Štěpána na Bílé Hůrce
Farní kostel svatého Štěpána na Bílé Hůrce, původně gotický, pochází spolu s farou již ze 13. století.

památky

Kostel svatého Martina v Chelčicích
Patří k nejstarším církevním památkám v regionu. Původně pozdně románský kostel z doby kolem roku 1240, byl přestavěn koncem 17. století, kdy došlo k zaklenutí lodi. V letech 1728–30 byly přistavěny boční kaple. Barokní myšlenka – prodloužit dojem velikosti kostela perspektivou nástropních obrazů a malovaného průčelí kněžiště s apsidou, působí s celkovým vzhledem kostela velmi příjemně. Většina zařízení pochází z II. poloviny 18. století, několik náhrobků z 16 – 19. století. Na jižní straně kostela je dochován původní románský portál. Zvon zasvěcený Panně Marii ulil zvonař Silvius Kreuz v Českých Budějovicích v roce 1704.

kostely, kaple

Kostel sv. Jakuba Většího v Boršově nad Vltavou
Farní kostel sv. Jakuba Většího, je gotická jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem, sakristií po severní straně a hranolovou věží, zakončenou dlátkovou střechou.  Původem je raně gotický, připomínaný již roku 1290.  Byl přestavěn v posledním desetiletí 15. století. Z gotického období se dochovaly nástěnné malby po stranách presbytáře, lodi a kamenná křtitelnice. Zařízení je převážně barokní, hlavní oltář pochází ze zrušeného kostela sv. Víta u Habří. Zachoval se starobylý velký zvon z roku 1495.
Kostel Svaté Máří Magdalény v Černici
Gotický kostel Svaté Máří Magdalény v Černici se hřbitovem a dochovanou ohradní zdí, patří k nejstarším památkám v regionu. Je původně románský nebo raně gotický, goticky přestavěný v letech 1483-1491.
Kostel svatého Filipa a Jakuba ve Frantolech
Kostel svatého Filipa a Jakuba ve Frantolech, byl postaven spolu s horskou osadou v poměrně strmém kopci nad údolím Zlatého potoka. Barokní kostel z roku 1756 byl postaven na místě původního gotického kostela, připomínaného již v roce 1360 a který vyhořel v roce 1754. Údajně byla zachována původní věž. Po odsunu německého obyvatelstva byl poničen původní hřbitov. Poblíž něho dvojice památných lip.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři