Jihočeský venkov, z.s.

Kostely a kaple

kostely, kaple

Od ovocných sadů k zlatonosným Svobodným horám
„Naučná stezka Stožice", vybudovaná v roce 2007, vede okolím obcí Stožice, Křepice, Vodňanské Svobodné Hory a Chelčice, od známých chelčických ovocných sadů, překrásnou bavorovskou pahorkatinou, kolem „zlatonosné“ Svobodné hory.

Celková trasa měří přibližně 8 km, vede po zpevněných a prašných místních komunikací, stejně tak po lesních cestách, je dostatečně značena směrovkami s vyznačeným symbolem „naučná stezka" a s vyznačením vzdáleností mezi osadami. Naučná stezka je osazena informačními panely, které seznamují s některými zajímavostmi osad, faunou a flórou, ovocnářstvím zdejší oblasti, geografií apod.

drobné sakrální stavby, kříže

Průvodci divočinou" z Křišťanova - trasa s názvem BLANICE
Chcete se vydat do divočiny s průvodcem, tam kam ani cesty nevedou?
Na rok 2017 připravila CHKO Šumava novinku!
Akci "Průvodci divočinou" z Křišťanova - trasa s názvem BLANICE.
Termíny 2017: 25. 6., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 3. 9. 2017

památky

Lomec - Mariánské poutní místo
Lomec, místními zvaný Lomeček, je jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v Jižních Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježížkem.

drobné sakrální stavby, kříže

Svatá Trojice - poutní místečko u Netolic
Na Netolicku, v lese pod silničkou mezi obcí Krtely a křižovatkou u Zeleného kříže, leží malé poutní místo s kapličkou Nejsvětější Trojice a s pramenem, jehož voda je uznávaná za zázračně léčivou.
Toto málo známé, ale půvabné lesní zákoutí, plné pozitivní energie je balzámem na nervy v dnešní uspěchané době.
Podle pověsti vniklo tak, že tu měla zastihnout prudká bouře nějakého šlechtice. Když vichřice začala porážet okolní stromy, začal se modlit ke svaté Trojici, náhle se tu zjevila jakási zářící bytost a chránila před nimi místo jeho úkrytu. Na památku té události pak nechal postavit kapličku. Zajímavé je, že před několika lety okolní les znovu úplně poničila vichřice a kapličce se jako zázrakem nic nestalo. Jen mohutný padlý smrk zničil starou „chýši“ z kůlů a térového papíru plnou starodávných obrazů, která sloužila k bohoslužbám. Dnes už tu stojí nová, vybudované péčí Lesů ČR.
Ke kapli se každoročně konají poutě z Velkého Boru a slouží se tu mše svatá.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři