Jihočeský venkov, z.s.

Přírodní zajímavosti

přírodní zajímavosti

Naučná stezka „Brložsko“
Naučná stezka představuje nejvýznamnější kulturní a přírodní památky v CHKO Blanský les na Brložsku.
Meandry Chvalšinského potoka
Meandry Chvalšinského potoka je přírodní památka v CHKO Blanský les. Vyhlášena v roce 2001, o výměře 5,2329 ha, v nadmořské výšce 534−538 m.  Nachází se podél Chvalšinského potoka mezi osadou Křenov u Kájova (u mostku) proti proudu až k mostu přes silnici Český Krumlov - Chvalšiny, před parkem Červený Dvůr. Předmětem ochrany je přirozený, meandrujícího tok Chvalšinského potoka s břehovou vegetací a vlhkými pcháčovými a ostřicovými loukami. Významný je výskyt mihule potoční a vranky obecné.  

naučné stezky

Kolem Kletě
Naučná stezka kolem Kletě, dlouhá 5 km přibližuje návštěvníkům přírodní bohatství hory Kleť (1084 m.n.m.).

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři