Jihočeský venkov, z.s.

Cyklovýlet #1

Na kole po Včelařské stezce do Zálužic

České Budějovice- Zliv- Pomník Kubaty-Zbudov-Plástovice-Pašice-Pištín-Zalužice-Pištín-Picina-Čejkovice-Nové Dvory-České Budějovice

Cyklovýlet vás dovede do Zálužic. Provede vás krásnou krajinou Zbudovských Blat a úchvatnými vesnicemi s půvabnou lidovou architekturou selského baroka.

Náš výlet zahájíme v Českých Budějovicích, cesta vede z Českých Budějovic po cyklotrase CT11 po levém břehu Vltavy kolem Českého Vrbného do Bavorovic, ve kterých můžete vidět první klenoty selského baroka – typické jihočeské statky. Za Bavorovicemi odbočíme z CT11 mírně vlevo na CT11A, která nás dovede na hráz Munického rybníka, v jehož blízkosti se nachází ZOO Ohrada. Pokračovat budeme po CT1084, který nás zavede kolem dvora Vondrov do regionu Zbudovských Blat, pokračovat budeme dále až do Zlivi po nové cyklostezce.

Městem Zliv projedeme po hlavní silnici směrem na Mydlovary, na konci Zlivi přímo u značky zahneme doleva do ulice U Pacáku, pojedeme kolem rybníků Pacák, malý a velký Knapr a po polní cestě (CT1087) pokračujeme až k železničnímu přejezdu, čímž se vyhneme velké části nepříjemné „panelky“, na kterou se zde napojíme a CT1084 nás s malou odbočkou dovede až k pomníku zbudovského rychtáře Kubaty, vůdce selské rebélie. Dále pak po CT1084 pokračujeme do Zbudova, kde doposud stojí Kubatův statek a ke spatření je zde řada dalších statků s typickými štíty ve stylu selského baroka, jádro obce bylo vyhlášeno památkovou zónou.

Ze Zbudova dále pojedeme po CT1083 do Plástovic, vesnické památkové rezervace, kde na návsi uvidíme další úžasné stavby selského baroka. Plástovice spolu se Zbudovem tvoří jádro Zbudovských Blata, typické pro tuto oblast jsou i tvarované a zdobené brány, které tvoří celek s výzdobou štítu. V Plástovicích se nachází také několik patrových staveb a sýpek.

Po prohlídce plástovické návsi a návštěvě místního infocentra pokračujeme dále po CT1081 kolem rybníka Volešek do Pašic a po hlavní silnici do Pištína. V Pištíně doporučujeme navštívit včelařské muzeum, které se nachází v budově baráčnické rychty (nad hostincem „Na Dolánku“).

Z Pištína se vydáme do Zalužic po CT1085, dojedeme až na rozcestí ke kapli sv. Vojtěcha a rovně pokračujeme stále za nosem.

Pokud jste trasu absolvovali dle našeho popisu, najeli jste nějakých 30 kilometrů.

Kratší zpáteční cesta do Českých Budějovic cca 15 kilometrů vede zpět do Pištína, poté přes hlavní frekventovanou silnici E49 směr na Dvůr Suchá, kde znovu překonáme hlavní silnici č.145 a pokračujeme rovně vlevo po polní cestě do rekreační a chatové osady Picina, kde najdeme jeden z největších včelínů v regionu. Z Piciny již pojedeme opět po asfaltové cestě CT1086 až do Čejkovic, dále po CT1109 až ke konci obce, kde odbočíme doleva, podél Dehtářského potoka až k Čejkovickému rybníku, vpravo přejedeme přes mostek a pokračujeme dál do Nových Dvorů, kde se napojíme na CT1109 a mezi Vrbenskými rybníky dojedeme zpět do Českých Budějovic.

Včelařská stezka nás na tomto výletu zavede nejen ke břehům Bezdreva (pořádaný cyklovýlet v 07/2019 na Bezdrevský dračí festival), ale projedeme se od Českých Budějovic část obcí Zbudovských Blat, krajinu luk a rybníků. Pozorný návštěvník jistě ve volné krajině uvidí i řadu chráněných druhů ptáků, ve vesnicích se můžeme kochat zachovalou lidovou architekturou. A plavky s sebou, rybníků vhodných ke koupání je na trase hned několik.  Stejně jako řada příležitostí pro občerstvení se, třeba i medovým pivem.

Medová produkce na této trase  - viz pravidelně aktualizovaný seznam.Cyklovýlet 1

 

 

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři