Jihočeský venkov, z.s.

Fritschova stezka aneb ven z města kaňonem Vltavy

Železniční stanice: Boršov nad Vltavou - Zlatá Koruna


Červeně značená, 18 kilometrů dlouhá turistická stezka, vedoucí částečně romantickým kaňonem řeky Vltavy mezi Boršovem n/Vltavou a Zlatou Korunou, která je součástí evropské dálkové trasy E10 Petrohrad – Monaco. Celý kaňon je chráněnou přírodní památkou „PP Vltava u Blanského lesa“.

Informace o trase

Stezka, po které se vydáme, nese název Fritschova stezka (vysvětlení názvu viz. níže). Trasu začneme u kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou a dál půjdeme po červené turistické značce. Značka vede celou dobu po levém břehu řeky Vltavy, velice romantickým kaňonem meandrující řeky, který je zároveň chráněnou přírodní památkou „PP Vltava u Blanského lesa“. Jediná odbočka z trasy dlouhé přibližně 10 km se nachází asi 1 km od jejího začátku a vede k oválnému středověkému tvrzišti pánů z Boršova z třináctého století a k památníku pilota US Force kpt. R. F. Reutera, sestřeleného v roce 1945. Pokud z červené značky nebudete odbočovat, dovede Vás asi po třech hodinách chůze proložené nádhernými výhledy na řeku i krajinu v okolí, přímo pod zříceninu středověkého hradu Dívčí Kámen.

V letním období se můžete vykoupat přímo v řece, anebo zamávat vodákům, kteří kolem Vás budou projíždět. Těsně před tím, než dorazíte ke zřícenině (cca 400 m), minete zbytky unikátní elektrárny z dvacátých let minulého století, kterou zničil pád pětitunového balvanu v roce 1980. Voda z nádrže Křemežského potoka vedla štolou vytesanou přímo do šíje granulitového skalního ostrohu. Po prohlídce zříceniny hradu Dívčí Kámen, posazené na skalním ostrohu obtékajícím ze tří stran Křemežským potokem a řekou Vltavou máte na výběr několik možností, jak pokračovat. Buď se vydáte dál po červené značce nejkratší trasou (cca 1 km) na vlakovou zastávku do Třísova, anebo o něco delší trasou naučné stezky (cca 2,5 km) údolím Křemežského potoka na vlakové nádraží v Holubově. Obě vlakové zastávky leží na trati České Budějovice – Černý Kříž, takže můžete pohodlně odjet vlakem zpět do Českých Budějovic. Náročnější turisté můžou pokračovat po Fritschově stezce, která vede dál po červené značce až do Plešovic, případně do Zlaté Koruny (cca 6 km).

 

Rodiny s dětmi můžou pokračovat cca 1 km po červené značce směr Třísov ke stejnojmenné vlakové zastávce. Cestou si ještě můžete prohlédnout keltské oppidum Třísov, jednu z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek. Asi 200 m od oppida se nachází Třísovská lípa, památný strom, vysazený zřejmě zároveň se stavbou kapličky r. 1777. Dnes dosahuje výšky 31 m a v prsní výšce měří v obvodu 7 m. V poslední době se kmen lípy rozrostl až ke zdivu kapličky a v základech ji vyvrátil tak, že musela být přenesena opodál.

(https://mapy.cz/s/1epwe)

 

Pokud si chcete ještě užívat přírodní krásy a pamětihodnosti CHKO Blanský les, můžete se vydat po části naučné stezky Třísov-Dívčí Kámen-Holubov údolím Křemežského potoka směrem k obci Holubov, kde se nachází vlakové nádraží a několik restaurací (cca 2,5km). Stezka vybavená informačními panely vede kolem přírodní rezervace Holubovské hadce a Aldorfovské železárny. V Holubově se nedaleko nádrží nachází i informační středisko CHKO Blanský les, které je v sezoně otevřeno pro turisty.

(https://mapy.cz/s/1epHZ)

 

Plná délka Fritschovy stezky je 16 km a trasa vede z Boršova nad Vltavou do Zlaté Koruny. Pokud máte síly a chcete si tuto stezku vychutnat v celé její délce, pokračujte od zříceniny hradu Dívčí Kámen přes Třísov (možnost občerstvení) po červené značce přes Plešovice (možnost občerstvení) až do Zlaté Koruny. Ve Zlaté Koruně stojí za pozornost cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších gotických klášterů ve střední Evropě.

(https://mapy.cz/s/1epSl)

 

Pro méně zdatné turisty je možno si trasu zkrátit na 12,5 km z Třísova zastávky nebo na 15 km ze zastávky Plešovice vlakem. Popřípadě na 14 km, pokračovat od Dívčího Kamene po žluté údolím Křemežského potoka na zastávku ČD Holubov, kde je i několik restaurací a informační středisko.

 

Zastavení a zajímavosti na trase:

 

Název Fritschova stezka - pojmenovaná je na počest Ing. Emanuela Fritsche (1874 - 1956), vrchního technického rady Československých státních drah, tehdejšího předsedy KČST Šumava a předsedy KČST České Budějovice, který se o vybudování stezky zasloužil. Celá stezka se skládá ze tří částí, které byly budovány postupně. Jako první byl v letech 1933-1935 vystřílen nejtěžší, 4 km dlouhý, úsek z Boršova nad Vltavou do Jamného. V roce1936 byl zpřístupněn 7 km dlouhý úsek z Jamného k Dívčímu Kameni. Poslední úsek, také dlouhý 7 km, byl zprovozněn v roce 1938 a končí ve Zlaté Koruně. V roce 2010 byla obnovena pamětní deska, připomínající vybudování stezky. Některé skalní úseky tehdy dokonce muselo vystřílet ženijní vojsko.

 

1. Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou, obec na jihozápadním okraji Českých Budějovic, je známý především jako cílová stanice milovníků vodáckých sportů, kteří sjíždějí řeku Vltavu z Českého Krumlova anebo Zlaté Koruny. Historie Boršova sahá až do 13. století, doby, ze které pochází i velice dobře znatelné obranné valy boršovského hradu na levé straně Vltavy, stejně jako pozdně gotická budova kostela sv. Jakuba s více jak sedmimetrovou freskou sv. Kryštofa a stále funkčním zvonem z roku 1495. Za návštěvu stojí inspirativní Farská zahrada s vizuálními objekty, obnovený Habermannův sad nebo Cesta hlaholice v parku za hřbitovem.

Naproti kempu „Poslední štace“ přes řeku, v Březí stojí bývalý mlýn, dnes známé těstárny Bratří Zátků. Největší průmyslová továrna na výrobu těstovin v tehdejším Rakousku-Uhersku byla postavena v roce 1884. Dnešní majitel firmy EUROPASTA SE, je třetí největší výrobce těstovin na světě.

2. hrad Dívčí Kámen

Dívčí Kámen představuje perlu mezi středověkými hrady u nás. Mohutná zřícenina stojí na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy. Díky kombinaci skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les. Hrad je opuštěn pravděpodobně od roku 1506, v roce 1541 se o něm píše jako o pustém hradu. Hrad je otevřen celoročně od svítání do soumraku.

3. Zlatá Koruna

Zlatá Koruna (původně Svatá koruna, lat. Sancta Corona) je obec s klášterem ležící na řece Vltavě severně od Českého Krumlova. Obec je vysoce atraktivní, hlavně pro vodáky jako místo pro přenocování při plavbě po řece Vltavě z Vyššího Brodu, přes Český Krumlov do Boršova nad Vltavou. V obci se nachází významný cisterciácký středověký klášter Zlatá Koruna, jeden z nejcennějších gotických klášterů ve střední Evropě. Historická část obce je vesnickou památkovou zónou.

4. Keltské oppidum Třísov

Jedna z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek. Patří i k nejjižněji položenému keltskému hradišti v Čechách. Mohutné oppidum o výměře asi 26 ha leží na strategickém místě, asi 120 m vysoko nad soutokem Vltavy a Kremžského potoka nedaleko hradu Dívčí Kámen. Vzniklo někdy po roce 150 před Kr. a zaniklo po polovině 1. století před Kr. Podle archeologických výzkumů je patrné, že bylo vypáleno a opětovně postaveno. Keltové, které reprezentoval na českém území kmen Bójů (odtud i název Bohemia), dosáhli právě v oněch časech největšího rozkvětu.

5. CHKO Blanský les

Oblast mimořádně cenná svou zachovalou strukturou, svými přírodními hodnotami, podhorskými lesy, rozkvetlými loukami a mnoha vzácnými druhy rostlin i živočichů. Výjimečné v oblasti jsou lesy, především podhorské smíšené lesy s převahou buku, jehož listy má Blanský les ve znaku a dávají mu na podzim neopakovatelné kouzlo. Na loukách rozkvétají a voní v létě i na podzim tisíce květů orchidejí.

6. Třísovská lípa

Památný strom, lípa, byla zřejmě vysazena zároveň se stavbou kapličky r. 1777, která u ní stojí. Dnes dosahuje výšky 31 m a v prsní výšce měří v obvodu 7 m (což odpovídá průměru 2,2 m). V poslední době se kmen rozrostl až ke zdivu kapličky a v základech ji vyvrátil tak, že musela být přenesena opodál. Nachází se cca 100 m od vlakové zastávky Třísov směrem ke keltskému oppidu (červená turistická značka, cyklotrasa 1127).

f stezka fs fs fs

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři