Jihočeský venkov, z.s.

Na hrady, zámky a zříceniny

hrady

Ven z města Kaňonem Vltavy ke hradu Dívčí Kámen
Fritschova stezka pěšky a vlakem
Červeně značená, 18 kilometrů dlouhá turistická stezka, vedoucí částečně romantickým kaňonem řeky Vltavy mezi Boršovem n/Vltavou a Zlatou Korunou, která je součástí evropské dálkové trasy E10 Petrohrad – Monaco. Celý kaňon je chráněnou přírodní památkou „PP Vltava u Blanského lesa“.
Od Keltů po středověk
Přírodní, historická a technická naučná stezka je dlouhá téměř 5 km, představuje řadu unikátních kulturních a přírodních památek.

zámky

Červený Dvůr - kde se anglický park potkává s Blanským lesem
Červený Dvůr je schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Českého Krumlova, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami, vhodný k romantické procházce i projížďce na kole. Parkem o rozloze 117 ha vede naučná stezka asi 3 km dlouhá. Zámecký park Červený Dvůr patřící díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. V zámku se nachází léčebna a je veřejnosti nepřístupný, do parku vstup zdarma.
Červený Dvůr – zámek a park
Schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Chvalšin, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami.

památky

Zámecká zahrada Kratochvíle
Zámek Kratochvíle patří k nejzachovalejším renesančním stavbám svého druhu u nás. Svou jedinečnou atmosférou konkuruje i šlechtickým sídlům daleko větším. Letohrádek i se zahradou a oborou představují svérázný uzavřený svět. Od okolní přírody je oddělen vysokou zdí, za kterou se nachází rozlehlý park, ovšem vytvořený lidskou rukou - dokonce i včetně pevné země pod nohama. Zámek Kratochvíle se totiž nachází na místě dřívějších bažin. Aby bylo možné hlavní budovu vůbec postavit, byly do bažiny zaraženy olšové piloty, které vlastní stavbu nesou.

Zahrada má tvar obdélníku, součástí opevnění je i kaple Narození Panny Marie v jihovýchodní části areálu a hospodářská stavení. Dnes tvoří zahradní dominantu štěpnice na břehu vodního kanálu, pravidelně řešená výsadba tisových a zimostrázových živých plotů na ostrově a poměrně rozsáhlá bylinková zahrada u severní zdi zahrady. Východně od zámku se nachází dostihové závodiště, u něj aleje dubů, jasanů a platanů. V Netolické oboře se nachází téměř zapomenutá technická památka, umělá stoka Krčínka dlouhá asi 8 km, která sloužla k pohonu pohyblivých vodních atrakcí.

Součástí zahrady jsou i záhony bylin a zemědělských plodin, komponované do geometrických obrazců. Bylinky se používaly propotřeby v lékařství, jako pokrm nebo se pěstovaly jen tak pro okrasu. Bylinkové záhony v severní části zahrady mezi obvodovou zdí a příkopem tvoří dlouhý pás. Pěstuje se zde kmín, kopr, dobromysl, česnek, majoránka nebo měsíček, kozlík nebo šalvěj lékařská

zámky

Krásné chvíle na zámku Kratochvíle
Chcete zažít nefalšovanou renesanci na vlastní kůži a spatřit stavbu, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby?
Zámek Kratochvíle je národní kulturní památkou a perlou italského renesančního stavitelství v Čechách. Najdete ho asi 1,5 km západně od tisíciletého města Netolice. Okázalý lovecký letohrádek si tu nechal postavit vladař Vilém z Rožmberka od vlašského stavitele Baltazara Maggiho z Arogna, a dokončen byl v roce 1589. Často tu pobýval známý Petr Vok z Rožmberka s celým dvorem.
Tisícileté Netolice a zámek Kratochvíle
Netolice patří k nejstarším městům v Čechách, první písemná zmínka je již k roku 981. Díky mimořádně urbanisticky a památkově zachovanému historickému jádru, je vyhlášeno městskou památkovou zónou.

památky

Renesanční zámek Kratochvíle
Stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby, renesanční perla italského stavitelství v Čechách.

zámky

Místa, kam chodil Zeyer odpočívat
Trasa Zeyerovy stezky (cca 6 km) začíná na autobusovém nádraží ve Vodňanech a povede Vás před místo zvané lázně s kaplí sv. Maří Magdaleny až do poutního areálu Lomec. Velká část trasy vede komponovanou krajinnou památkou Libějovicko-Lomecko.

památky

Lomec - Mariánské poutní místo
Lomec, místními zvaný Lomeček, je jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v Jižních Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježížkem.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři