Jihočeský venkov, z.s.

Čejkovice

Obec má cca 310 obyvatel. První písemná zmínka o vsi je z roku 1400. Bývala rozdělena mezi dvojí vrchnost: jedna část patřila rodu Kunášům z Machovic, kteří sídlili na nedalekých vodních tvrzích Staré a Nové Machovice. Druhá patřila postupně několika významným budějovickým měšťanům a posléze prodána městu Budějovice.

   Během husitských válek ji drželi Chval, Buzek a Kuneš z Machovic, husitští hejtmané a nebližší spolubojovníci Jana Žižky. Kuneš se účastnil bojů do roku 1427 a po skončení válek se s Chvalem vrátili do Machovic. Jindřich Kunáš z Machovic dal vystavět v l. 1587 – 1589 přímo ve vsi renesanční tvrz zvanou Vildštejn. R. 1687 prodal Jiří Jaroslav Kunáš z Čejkovic majetek knížeti Ferdinandovi ze Schwarzenbergu, který připojil danou část vsi k panství Hluboká.

   Stará tvrz – stála mezi silnicí z Křenovic na Čejkovice a rybníkem Motovidlem; do současnosti se dochovalo tvrziště v podobě ostrůvku obklopeným vodním příkopem a částečně dochovaným valem.

   Nová tvrz – stála mezi rybníky Horní a Dolní Machovec, byla rozebrána na materiál a zbytek zmizel při těžbě písku. Podle pověstí je tu někde uschovaný poklad naloupený Kunáši za husitských válek.

Více o tvrzích zde.

  Nejvýznamnější památkou ve vsi je barokní schwarzenberský panský dvůr, na jehož výstavbu byl použit materiál z rozebrané tvrze Machovice, barokní budovy byly přestavěny r. 1815. Přízemní objekt skrývá i pozůstatky původní renesanční tvrze Vildštejna. Z lidové architektury se zachoval u hospody čp. 5 štít ve stylu selského baroka datovaný 1843, kaplička sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou z pol. 19. století, roubená stodola u statku čp. 14, špýchary u čp. 11 a 12. a několik více méně přestavěných statků. Na severozápadním okraji vsi stojí u cesty boží muka, kde je podle pověsti masový hrob mrtvých z bitvy za třicetileté války.

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři