Jihočeský venkov, z.s.

Babice

   Nadmořská výška obce je 445 metrů nad mořem. Oběma částmi obce prochází naučná cyklostezka Historická krajina Netolicka se zastavením ve vesnické památkové zóně Zvěřetice.

   První písemná zmínka o Babicích je z roku 1259, kdy vesnici „Wawitz“ dává Vok z Rožmberka klášteru ve Vyšším Brodu. Později je Rožmberkové zase získali zpět. Kolem r. 1379 patřila vesnice Wawitz k panství hradu Poděhusy. Po jeho zničení (1421 Žižkou), přešla obec pod panství Helfenburg, a ještě později pod krumlovské panství. Po roce 1850 do obvodu sousedního okresu Netolice. Plnou samostatnost s vlastním obecním úřadem Babice získaly až roku 1990. Jedna z nejstarších zpráv hovoří i o tom, že „ Nějaký Wenzel Lapka z Babic, který se nacházel v zástupech Jana Žižky, byl v roce 1424 umučen“. 

   I přes řadu novodobých úprav a přestaveb se zde zachovalo mnoho starobylých stavení. Nejstarším dochovaným objektem je proti škole stojící bývalá rychta č. p. 1, která od roku 1883 sloužila jako hřebčinská stanice a Swarzenberská hajnice, dnes hospoda. Cenný je patrový špýchar č. p. 11, původně zřejmě i s obytnou funkcí v patře a vnějším dřevěným schodištěm. Typický Blatský štít je zde jen jeden, u statku č. p. 5 se dvěma letopočty 1828 a 1831, špýchar je datován 1840. Jádro domu je ale pravděpodobně ještě renesanční. Na kraji obce při staré cestě na Lužice stojí morový sloup, patrně ještě gotický. Kaple na návsi byla vystavěna v roce 1894, na místě kde dříve stávala pouze zvonice. Zajímavou prvorepublikovou stavbou je i Jubilejní česká škola, dnes sídlo obecního úřadu a knihovna. Na návsi najdete i pamětní lípu vysazenou hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem u příležitosti udílení ceny Vesnice roku 2006.
 

   Na přelomu 15. a 16. století zasáhly jižní Čechy morové epidemie ve dvou vlnách. První vlna byla v letech 1495 až 1507. Druhá v letech 1520 až 1521 prakticky téměř vylidnila toto území. Například, v nedalekých Holašovicích zůstali na živu pouze dva lidé. Představení Vyšebrodského kláštera, aby znovu zalidnili postižené území, povolali osídlence z německého pohraničí a tento německý živel zde zakořenil tak silně, že až do konce 2. světové války se nepodařilo toto území počeštit. Vznikl zde německý jazykový ostrov zvaný „Sprachinsel“, který svou kulturou ovlivnil ráz této oblasti. Výjimkou byly dosud udržovány různé tradice, jako je tradiční Havelské posvícení druhou neděli v říjnu, které je spojeno s porážením máje a jeho vydražením, nebo stavění máje poslední den v dubnu a pouť v květnu na letnice, při které se slouží mše svatá v místní kapli. Na sousedním tzv. „lužickém letišti“ se často konají různé soutěže leteckých modelářů. Babice. Při sčítaní obyvatel v roce 1910, bylo v obci 190 Němců a 10 Čechů. Po 1. světové válce se obec postupné počešťovala, v roce 1920 bylo v obci již 68% Čechů a v roce 1930 již 165 obyvatel české národnosti a pouze 29 Němců. Díky tomu měla obec Babice 2 hasičské sbory, jeden německý Frewilige Frenarwehr Bowitz od roku 1900 a druhý český založen 1928.
 

   V roce 1922 byl v Babicích založen spolek Národní jednota Pošumavská, který sehrál v českém kulturním životě obce významnou roli, mj. v roce 1928 založil Jubilejní českou školu, která fungovala až do roku 1969. V letech 1938-45, kdy byly Babice přičleněny k Německu, byla česká škola uzavřena.

 

Obecní úřad Babice:
Babice 40
384 11,  Netolice
Email: babicept@quick.cz
Telefon: 388 324 377

Úřední hodiny: v úterý a pátek, od 17 hod -20hod.

GPS 49.0267525N, 14.2372136E

Web: 

Kontakty

WWW

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři