Jihočeský venkov, z.s.

Vitějovice

První písemná zmínka je z roku 1283, kdy tuto ves získal Jan z Michalovic od krále Václava II. Snad nejlépe z celého Pošumaví, se tu dochovaly lidové stavby s roubenými obytnými částmi ještě z "předštítového" období. V domě se sýpkou č. p. 4 z 15. stol. se v obrovské roubené a omazané obytné místnosti nachází jeden z nejstarších vesnických dřevěných obytných prostorů v Čechách vůbec. Podle dentrologické expertízy bylo jeho dřevo zmýceno v r. 1491. Další roubenkou „v kožichu“ je č. p. 14 na návsi. Zde stojí i barokní kostel sv. Markéty z roku 1743. Na statku proti kostelu č. p. 2 nalezneme renesanční sýpku se střílnovými okénky z počátku 17. století a zbytky valu původní tvrze. V uličce k potoku pak budovu staré školy. V dolní části návsi zase statek s typickým blatským štítem. Lidová architektura - památkově chráněny jsou usedlosti čp. 2, 5, 6, 8, 14, 18, 30, 63 a 64. Na rozcestí hlavní silnice a cesty na Osuly stojí renesanční Boží muka. U kostela je postavena nová obecní pec na pečení chleba.
 Obec leží 509 m. n. m. a má 455 obyvatel.   

Na Zlatém potoce pod obcí Vitějovice, je unikátně zachovaná kulturní památka (čp. 44) bývalý Bürgerův či Panský mlýn z 16. století, přestavěný 1877, s barokním jádrem a ozdobnými vjezdy. Zajímavostí je i jeho náhon ze Zlatého potoka procházející obcí přímo některými usedlostmi.  Na Vitějovické křižovatce najdeme pak dva pomníky se tkání pěti armád v roce 1945.

    Nad vsí se tyčí vrch Osule (646 m. n. m.) se stejnojmennou zříceninou gotického hradu, jinak též zvaného Vitějovický hrad

Tip na cyklovýlet Na Zlatý potok a hrad Osule zde.

Kategorie

zříceniny, tvrze

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři