Jihočeský venkov, z.s.

Hrad Osule (Vosule)

Zřícenina mohutného gotického hradu na stejnojmenném vrchu u Vitějovic, jinak též zvaný Vitějovický hrad.

Podle nejnovějších poznatků, ho zřejmě založil Přemysl Otakar II., v rámci své strategie vybudování celé sítě královských hradů. Po jeho smrti se stavba zastavila a rozestavěný objekt byl užíván jen částečně. V době, kdy se i s okolím stal majetkem Bavora II. ze Strakonic a později Rožmberků, zřejmě definitivně ztratil význam a byl pobořen, aby nemohl být zneužit. Zachováno je množství zdiva a zbytky dvou mohutných válcových věží. Půdorys hradu má tvar elipsy dlouhé asi 50 metrů.

   O tom, že hrad nebyl dostavěn, názorně vypovídají rovné koruny vystavěného zdiva i hromady kamene připraveného jako stavební materiál. Zajímavé jsou i stopy boření hradeb podkopáváním. Hrad je krásnou ukázkou rozestavěného královského hradu typu s obvodovou zástavbou, která nám umožňuje nahlédnout jak do postupu výstavby, tak i do boření hradu.

   V poslední době bylo zdivo očištěno od náletových dřevin a naistalován informační panel s kresebnou rekonstrukcí. Další panel, odpočívadlo a malé parkoviště bylo vybudováno při východišti na úpatí vrchu. Pokud se vydáte z Vitějovic po značené turistické značce, určitě jej neminete. Hrad je volně přístupný a kromě pozůstatků zdiva jsou zde zajímavé výhledy na Šumavu. Ve Vitějovicích je restaurace a obchod.

Na hrad vede odbočka z modré značky KČT do Husince a cyklotrasa č. 1088 Netolice – Prachatice.

Kategorie

hrady

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři