Jihočeský venkov, z.s.

Po stopách filmu Babovřesky do Blanského lesa (40km)

Nabízíme víkendový zážitek a venkovskou pohodu na kolech, nejen pro fanoušky Babovřesk a filmů Zdeňka Trošky, ale všem milovníkům cykloturistiky, pohybu, krásné přírody a památek v Turistické oblasti Podkletí. Zavedeme vás nejen na místa natáčení tohoto divácky úspěšného filmu.

Vybrali jsme dva okruhy putování po místech natáčení. Jeden na Zbudovská Blata, dlouhý asi 51 km a druhý kratší, asi 40 km, do podhůří Blanského lesa. Oba okruhy vedou po stávajících značených cyklotrasách, převážně po komunikacích III. třídy, místních a výjimečně i II. třídy, nenáročným terénem. Jsou tak vhodné pro rodiny s dětmi, méně zdatné turisty i seniory. Na trasách je řada možností občerstvení.

O filmu a část první na Zbudovská blata zde.

 

Tip na výlet, část druhá do Blanského lesa.  

    

   Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena v roce 1989. Zaujímá plochu 212 km2 a patří do ní přírodně nejcennější části regionu. Jedná se o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti. Jde především o zachovalou faunu a flóru, která je doplněna řadou historických památek a lidové architektury. Na území CHKO najdete 15 přírodních rezervací. Nejvyšší horou a dominantou kraje je Kleť 1084 m. n. m., která se stala i symbolem naší turistické oblasti.

 

   Právě v podhůří Blanského lesa se nachází ty architektonicky nejvzácnější a nejzachovalejší vesnice jihočeského selského baroka, které si také vybral k natáčení Babovřesk Zdeněk Troška a které jsou cílem našeho výletu. Jedná se hlavně o vesnickou památkovou zónu Dobčice, vesnickou památkovou rezervaci Záboří a na závěr památku dokonce chráněnou UNESCO, známé Holašovice.

 

   Málokterý turista, ale při kochání se jihočeským selským barokem tuší, že tyto obce, ač ležící v srdci jižních Čech, byly původně německé. Při druhé morové vlně v letech 1520-1521 totiž zabil mor převážnou část místních obyvatel a tak představení vyšebrodského kláštera povolali na dosídlení osadníky z německého pohraničí a Švábska. Vznikl tu tak německý jazykový ostrůvek tzv. Sprachinsel, který se zde udržel až do konce druhé světové války, kdy bylo německé obyvatelstvo po více než 400 letech zase odsunuto.

 

Průvodce po trase II.

Vyrážíme opět z Netolic směrem na Lhenice, zhruba po trase původní středověké obchodní cesty, tzv. Linecké stezce (více o ní www.lineckastezka.cz)

 1. Podroužek rybník 30 ha, koupaliště, autokemp, restaurace
 2. Grejnarov – renesanční statek, jízdárna
 3. Lužické lesy – trasa původní Linecké stezky, nedaleko trasy cyklostezky se nachází v tomto regionu ojedinělá přírodní zajímavost, kterou je rašeliniště (cca 2 ha) zvané Borkoviště.
 4. Horní Chrášťany – Eko farma, ubytování, chov jelenů
 5. Dobčice - vesnická památková zóna. Hlavní místo děje Babovřesk, filmová fara byla ve statku v čp. 7 a dům starosty v čp. 4. Filmového fandu bude jistě zajímat, že statek čp. 4 patřil rodu Hüttnerů, předkům známé herečky Ivy Hüttnerové. Kolem návsi s rybníčkem a kaplí, téměř nenarušené novostavbami, je řada krásných statků selského baroka. Ve statku tzv. tvrzi čp. 10, je expozice štábu americké armády za války „Dobčická tvrz 1945“. 
 6.  Záboří - vesnická památková rezervace. Filmová hospoda byla na návsi v bývalé kovárně čp. 22, dnes obchod. Ve statku čp. 15 se interiér obecního úřadu Záboří přeměnil na obecní úřad Babovřesky. V objektu se nachází i restaurace Zábořská hospoda. V obci se zachoval hodnotný soubor zemědělských usedlostí se špýchary ve stylu selského baroka.
 7. Holašovice - vesnická památková rezervace, památka UNESCO. Holašovice se ve filmu sice jen mihnuly, ale jejich návštěvu nemůžeme pominout. Jedná se o nejvýznamnější památku selského baroka v Čechách. Informační středisko, dvě restaurace, ve statku čp. 6 je expozice jihočeského selského dvora. Na okraji obce je možno navštívit holašovické „stonehenge“. Místem natáčení byla náves a Boží muka za vesnicí.
 8. Čakovve filmu ho v řadě záběrů do krajiny zaručeně poznáte podle z návrší do dáli bělostně zářícího kostela s pozadím zelených kopců Blanského lesa. Zmiňovaný gotický kostel sv. Linharta, uváděný s farou již v roce 1343 je největší památkou v regionu. V obci je zachováno několik původních lidových staveb, které jsou většinou soustředěny pod kostelem.
 9. Rybník Dehtář 250 ha, je desátý největší rybník v ČR, založen již roku 1479. Chráněná ptačí oblast NATURA 2000, Možnost koupání a občerstvení.
 10.  Radošovice – vesnice, řada památek selského baroka Zajímavý je například statek č. p. 15 s freskami ve štítu (rok 1863). Na návsi stojí gotický kamenný morový sloupek, který pravděpodobně pochází z doby po morové epidemii. (obchod a hostinec)
 11.  Němčice - první písemný záznam o Němčicích pochází již z roku 1220. Dominantou je z daleka viditelný původně románsko - gotický kostel sv. Mikuláše, jedna z nejstarších a nejcennějších kulturních památek regionu. V obci je zachována řada staveb lidového baroka. Hodnotný je statek čp. 6 u silnice.
 12.  Zvěřetice – vesnická památková zóna, její barokní charakter zástavby byl vzácně ušetřen novodobých přestaveb a adaptací.
 13.  Babice - obec s řadou lidových staveb, jubilejní škola. Mezi obcí a Lužicemi je rozsáhlá rovina tzv. lužické letiště. Koná se tu řada leteckých modelářských soutěží.
 14.  Lužice – zachována řada lidových zemědělských usedlostí. Jízdárna Lužický dvůr. 

Dále zpět do Grejnarova, kolem Podroužku a do Netolic.

Trasa na interaktivní mapě zde.

 

Trailer filmu zde https://www.youtube.com/watch?v=Rg0ognv_MNQ

 

Poděkování za spolupráci Zdeňku Troškovi, Marku Kališovi a PhDr. Daně Volákové (producent, marketing, public relations) Fénix Film s.r.o.

Kategorie

památky UNESCO

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři