Jihočeský venkov, z.s.

Zvěřetice

   Mimořádně hodnotná je zejména usedlost č. p. 6, při (dnes v havarijním stavu, zřícený štít) a návesní kaple blatského typu z roku 1820. Statky nemají typickou Blatskou výzdobu, jak je obvyklé v okolních vesnicích. Jediný zdobený štít je obrácen do dvora a z ulice prakticky neviditelný. Časté jsou ale polovalbové střechy, které jsou v této oblasti považovány za pozůstatek rožmberské gotiky. To svědčí patrně o jejím značném stáří. U návesního rybníčka stojí původní kovárna, dnes rekreační objekt a na kraji obce směrem na obec Babice, starobylá kaplička. Zvěřetice jsou osadou obce Babice

 

Jsou jedním za zastavení na naučné cyklostezce Historická krajina Netolicka.

 

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři