Jihočeský venkov, z.s.

Vrábče

   Podle archeologických nálezů bylo osídlení v oblasti Vrábče už od střední doby kamenné až po dobu laténskou. První písemná zmínka o vsi Vrábče (villa Wrabczie) pochází z roku 1379. Název je odvozen od osobního jména Vrábek, znamená tedy „Vrábkova ves“. V počátcích náležela k hradu Dívčí kámen, po jeho opuštění počátkem 16. století k panství ČeskýKrumlov. Od roku 1850 je Vrábče samostatnou obcí vyjma mezidobí od poloviny roku 1985 do roku 1990, kdy byla začleněna pod obec Boršov nad Vltavou. Kolem Vrábče jsou také známá naleziště vltavínů.

 

Pamětihodnosti

Pseudogotická kaple sv. Václava, z let 1935 až 1936

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. století¨

V lese u Slavče kaple, kde se měla podle pověsti zjevit Panna Marie, která tu zanechala otisk v kameni.

Slavče je i východištěm na horu Kluk, kde podle pověsti spí strážní duch kraje.

   Na místě dnešního dvora Koroseky stála tvrz, kterou nechal postavit Jindřich Častolar.  Po smrti jeho manželky a potomků, prodali ustanovení komisaři roku 1611 Korosecký statek Vilému Přídruhu Kocovi z Dobrše. Na nepravdivé udání Budějovických měšťanů byli Kocovi Koroseky konfiskovány a roku 1623 prodány městu Budějovice. Roku 1636 prodalo město tvrz a ves Koroseky s částmi vesnic Závraty a Čertyně knížeti Janu Antonínu z Eggenbergu. V souvislosti se založením panského dvora tvrz asi po pěti letech zanikla.
   Po Kocovi se Korosekům říká Kocourov - tak vnikl název této osady, který u domácích zcela převládl nad oficiálním jménem Koroseky.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

kostely, kaple

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři