Jihočeský venkov, z.s.

Nákří

   Původně šlo o dvě vesnice, Horní a Dolní Nákří. Je to dodnes vidět, návsi jsou prakticky dvě. Jedna v prostoru kolem kostela, druhá západním směrem.

   Osídlení této lokality a vznik obce se datuje do konce 4. století, doby hradištní, kdy do jižních Čech pronikli staří Slované a zde zakládali své osady. Před příchodem těchto našich předků celá krajina kolem dnešní obce Nákří poskytovala jednotvárný obraz, v nížinách se prostíraly ze všech stran bažiny a návrší z vod vystupující byly porostlé bujnými křovinami a pěknými lesy. Takovým asi byl i nepatrný vršíček, na němž v době "hradištní" staří Slované vybudovali svoji osadu a kde leží dnešní obec Nákří. Močály, porostlé bujnými křovinami, daly nové osadě, která uprostřed nich vznikla, také její název.

   Ves se v historických spisech z roku 1357 připomíná co osada farní, v obci je kostel zasvěcený Petru a Pavlu, který je nemovitou kulturní památkou. V jádru gotický kostel je jednolodní stavbou s pravoúhlým presbytářem) a sakristií v jeho ose. Západnímu průčelí je představěna hranolová věž.  Kostel byl upravován v 15. století, v letech 1719 -1720 a naposledy restaurován a rozšířen roku 1897. Váže se k němu pověst o zde zavražděném faráři šlechtickým majitelem dívčické tvrze. Více o tom zde. V obci se zachovala řada lidových statků ve stylu selského baroka více či méně „přeopravených“.

   Přes obec Nákří probíhala též stará zemská silnice z Budějovic na Písek, po které se obchodovalo již v dobách římských až na dálný sever. Až stavbou nové silnice roku 1815 z Budějovic přes Pištín do Vodňan a roku 1866-1868 výstavbou dráhy Vídeň-Cheb se obrátil obchod a doprava zboží jinou stranou. Nákří mělo i svou železniční stanici, která byla ale později přejmenována na Dívčice, podle sousední osady.

    Tip na výlet: Obec Nákří leží v rovinaté krajině, také proto zhotovila v roce 2011 kamennou vyhlídku při cestě na Loma, na vrcholu cesty. Z této vyhlídky je krásný výhled na obec Nákří a celé okolí včetně Šumavy. Kameny na vyhlídku věnovala obec Ktiš, původně ležely v katastrálním území Smědeč. Pro pěší výlety v krásné jihočeské přírodě v okolí Nákří je i řada dalších tipů - trasa okolo Velkonakeřského rybníka (cca 2 hodiny), trasa trochu delší po hrázi Velkonakeřského rybníka a bývalého Olešnického.  (cca 2,5 hodiny), trasa k pomníku Jakuba Kubaty (cca 3 hodiny) či trasa okolo Blatce nebo jenom k rozvodí Blanice a Vltavy. Možná ani nevíte, že je to na katastru obce Nákří. Na známé koupaliště v obci Olešník je to asi 2 km.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

kostely, kaple

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři