Jihočeský venkov, z.s.

Hracholusky

 

   Celé kotlině vévodí vrch Osule (646 m. n. m.) nad Vitějovicemi, se zříceninou stejnojmenného gotického hradu. První písemná zmínka o Hracholuskách je z roku 1334, kdy se nacházely v majetku Viléma ze Strakonic. Ten je v roce 1351 prodal Rožmberkům, kteří obdrželi od císaře Karla IV. povolení zbudovat hrad Helfenburk. Pod správu helfenburského purkrabího se dostaly jak Hracholusky, tak i sousední Vitějovice.

 

   V obci je zachována řada velmi zajímavých lidových zemědělských usedlostí, i ve stylu selského baroka. Příkladem náročnější výzdoby vesnických štítových průčelí je zapsaná kulturní památka, usedlost č. p. 31 z roku 1846, v uličce vedoucí z pravého horního konce návsi. Většina usedlostí je datována až po roce 1866, kdy obec postihl velký požár. Zajímavostí je, že při něm právě tato usedlost nevyhořela. Prostorné návsi postižené novodobou výstavbou dominuje kostelík z 19. století a rybníček.

   

    U mostu přes Zlatý potok stojí „Fučíků“ mlýn, těsně za ním proti proudu k Vitějovicům „Balounů“ dříve Petrášků mlýn a na druhou stranu pro proudu ještě bývalý Hamlýřů mlýn, připomínané již v 16. století. Památkou na dobu středověkého rýžování zlata jsou vytěžené kopečky hlíny na březích potoka, tzv. „sejpy“. Za mostem leží tzv. vitějovická křižovatka se dvěma pomníky se zajímavou historií, připomínající události na konci II. svět války v roce 1945, kdy se zde setkalo pět armád.

 

    Pod obec Hracholusky spadají osady Vrbice a Obora se Žitnou, jejichž vznik a historie je spjatá se založením rožmberské Netolické obory v 16. stol. u zámku Kratochvíle.

 

Obec úřad Hracholusky,

Hracholusky 8,

Prachatice 383 01
Telefon, fax:: +420 388 328 962

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 - 11:00, 13:00 - 17:00

Středa: 7:30 - 11:00, 13:00 - 17:00

Pátek: 7:30 - 11:00

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři