Jihočeský venkov, z.s.

Habří

  První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1264, kdy král Přemysl II. Otakar dal Stýrovi z Kvítkovic statky v Habří a Horních Vescích (praedia in Haberse et Wesce) výměnou za ves Bohdanice (pro villa Bohdanitz). Po zrušení poddanství se střídala období, kdy ves tvořila součást obce Lipí (1850 až 1878, 1921 až 1945, 1960 až 1990) s obdobími, kdy byla samostatnou obcí (1878 až 1921, 1945 až 1960, od 1990 podnes).

Pamětihodnosti

Bývalá tvrz na místech čp. 3, z 15. století, s pivovarem čp. 28

Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1867, na návsi vedle tvrze.

Usedlosti čp. 5 a čp. 8 z druhé poloviny 19. století

Dominikální hostinec Kotlovy

Zajímavostí je zřícenina kostela sv. Víta, asi kilometr západně od vsi. Kostel byl založen při „zázračné“ studánce roku 1644 na popud vyšebrodského opata Wenschuha. Za josefinských reforem v roce 1787 zavřen, vyklizen a ponechán svému osudu. V 60. letech 19. století došlo ke zřícení střechy a následně rozebírání budovy na stavební materiál. V roce 1994 bylo torzo kostela částečně vyzděno a zakonzervováno.  Kaple Nejsvětější Trojice přistavěná ke zřícenému kostelu byly zbudována v roce 1890, jako náhrada za něj přičiněním místních obyvatel.

Najdete tu restauraci a penzion Haberský vrch.

V obci se křižují cyklotrasy č. 1089 a 1196

 

Kontakty

WWW

Kategorie

zříceniny, tvrze

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři