Jihočeský venkov, z.s.

Brloh

První písemná zmínka o ní je z roku 1310. Brloh byl tehdy poddanskou vsí patřící Rožmberkům.   

Největší památkou obce je kostel sv. Šimona a Judy, původně svaté Maří Magdalény, založený již kolem roku 1340, z podnětu Petra z Rožmberka. V letech 1697 - 1704 byl barokně přestavěn od G. Canevala. V obci je zachovaná řada starobylých lidových statků, více či méně přestavěných. Některé dokonce se štíty s blatskými motivy (i když už jsou Blata dost daleko). Štít je ale většinou trojúhelníkový, nápadně podobný tzv. Holašovickému typu, včetně ozdobných motivů. Podobné najdeme i v sousední Nové Vsi. Na zalesněných svazích Brložska se zachovalo množství původních samot. Nedaleko obce se nachází zřícenina hradu a kláštera Kuklova, laténské hradiště Stržíšek a slovanské hradiště U Ondřeje. Po všech těchto unikátních památkách vede Naučná stezka Brložkem a cyklostezka. V roce 2007 obdržela obec Cenu hejtmana Jihočeského kraje v rámci soutěže Vesnice roku, za projekt kulturního využití pozůstatků bývalého kláštera v Kuklově, kde se pořádají koncerty a divadelní představení. Brložsko se nachází přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Blanský les s nejbližšími přírodními památkami Šimečkova stráň a Na stráni, s biotopem vstavačovitých a vegetací na hadcovém podkladu.

Obec má cca 1070 obyvatel. 

Části obce jsou

       Rojšín

 • Osada je částí obce Brloh. Nadmořská výška: 550 m. n. m. Počet obyvatel cca 80.
  Rozloha katastru 370 ha.
 • Osada Rojšín je prastará. Ví se, že dříve část náležela ke Křemži, kde vládli Dubenští z Chlumu, druhá část (devět lánů) Rožmberkům na Krumlově. V roce 1890 měl Rojšín dvacet sedm domů a 192 obyvatel.
  K obci Rojšín v devatenáctém století náležely i osady Chmelná a Stupná, a ta až do druhé poloviny čtyřicátých let dvacátého století. Dnes je Rojšín součástí obce Brloh. V Rojšíně najdete téměř zachovalou původní náves se selskými statky, jejichž štíty svědčí o tom, že Rojšín je jednou z jižních výsep selského baroka, někde se dosud dochovaly i původní dřevěné stodoly. Kaple Sv. Kříže, stojící na návsi pochází z poloviny devatenáctého století.
 • Památkové objekty:
 • Kaple Sv. Kříže                                                                               
 • Výklenková kaplička Panny Marie
 • Špýchar na čp. 21

 

         Jaronín, osada je částí obce Brloh. Nadmořská výška: 600-640 m. n. m. Počet obyvatel cca 50.  Rozloha katastru 1776 ha. Počátky osady Jaronín lze klást do konce sedmnáctého století, kdy kníže Jan z Eggenberku dovolil, aby němečtí osadníci osídlili svahy Bulového, kde do té doby bylo jen několik samot, zvaných Waldhauser. Vzniklo tak několik osad (Sedmichalupy, Jaronín, Kovářov, Rychtářov, Strouha, Rohy) a množství samot, které tvořily obec Jánské Údolí (Johanestal).

 • Jaronín jako samostatná obec vznikl v roce 1923. V roce 1924 zde byla postavena česká menšinová škola. Po roce 1948 byl součástí obce Nová Ves a dnes je součástí obce Brloh.
 • Kulturní památkou je Kaple narození Panny Marie (za vsí)

 

Další osady

·         Sedm Chalup

·         Janské Údolí

·         Rychtářov

·         Kuklov

·         Kovářov

Kontakty

WWW

Kategorie

zříceniny, tvrze

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři