Jihočeský venkov, z.s.

Chvalšiny

Obec Chvalšiny (něm. Kalsching) se nachází v okrese Český Krumlov. Počet obyvatel cca 1255, 671 m n. m. Leží v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, na hranici Vojenského újezdu Boletice.

  Chvalšiny jsou starobylé městečko na staré Linecké obchodní stezce, povýšené na město již roku 1293, kdy je i připomínán zdejší kostel. Do husitských válek patřily k panství kláštera Zlatá Koruna (z tohoto období pochází také dodnes užívaný znak se symbolem zlaté královské koruny). Po nich patřily Rožmberkům (poté co se jich zmocnil Oldřich z Rožmberka) a později Schwarzenberkům až do zrušení poddanství. Od roku 1848 byly sídlem i okresního soudu. Po roce 1945 byla větší část původního německého obyvatelstva vystěhována.
 

   Historické jádro obce je od roku 1990 vyhlášeno památkovou zónou. Za pozornost stojí především rozlehlé podlouhlé náměstí s řadou renesančních domů, kopírující trasu původní stezky, jehož dominantou je farní kostel svaté Máří Magdalény. Kostel svaté Máří Magdalény je významné dílo rožmberské stavební huti a jedno z nejkrásnějších děl pozdní gotiky v celých jižních Čechách. Postavený je v pozdně gotickém slohu, v letech 1487 – 1507, na místě původního staršího kostela.

 

   V renesanční budově bývalé radnice se nachází Muzeum schwarzenberského plavebního kanálu. Chvalšiny jsou rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera (1735 - 1804), inženýra ve službách knížete Schwarzenberka, který vyprojektoval a postavil Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský plavební kanál na Šumavě.

 

   Nedaleko obce, leží při silnici do Českého Krumlova Červený Dvůr. Červený Dvůr je Schwarzenberský barokní zámecký komplex, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami. Parkem vede naučná stezka „Zámecký park Červený Dvůr“. Stezka provede návštěvníka větší částí tohoto unikátního parku o rozloze 117 ha. Seznamuje návštěvníky především s historií a vývojem parku, patřícímu díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. Na přibližně 3 km dlouhé trase si můžete prohlédnout 14 zastavení. Zámek je ale nepřístupný.  

 

   Tip na nenáročný cyklo výlet za památkami z Chvalšin do poutního místa Kájov a do vojenského prostoru Boletice zde.

 

 

Kontakty

WWW

Kategorie

zámky

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři