Jihočeský venkov, z.s.

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

Farní kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu, postavený v letech 1487 - 1507 na místě původního staršího kostela. Jde o významné dílo rožmberské stavební huti a jedno z nejkrásnějších děl pozdní gotiky v celých jižních Čechách.

   Chvalšiny jsou starobylé městečko na Linecké obchodní stezce, povýšené na město již roku 1293, kdy je i připomínán zdejší kostel. Historické jádro obce je od roku 1990 vyhlášeno památkovou zónou. Za pozornost stojí především rozlehlé podlouhlé náměstí, kopírující trasu původní stezky jehož dominantou je farní kostel svaté Máří Magdalény. 

   Kostel zachoval v stylové čistotě pozdní gotiky, i když prošel úpravou raně barokní (v polovině 17. století) a novogotickou (v letech 1886 až 1887). Navíc byla přistavěna centrální mariánské kaple (rok 1761) a vestavěna kruchta. Snad jediným porušením původní kompozice bylo zvýšení věže v roce 1773. Původní výšku věže naznačuje umístění chrličů nad hodinovým patrem. Chrámová loď byla dochována téměř v původní podobě, včetně některých pozdně gotických okenních kružeb. Presbytář chvalšinského kostela má tvar osmihranu a je zaklenut krásnou síťovou hvězdicovou klenbou. Nad oltářem je uveden letopočet 1494, podle kterého se donedávna stanovovalo stáří kostela. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, který byl obehnán ohradní zdí. Zrušen byl roku 1838.

Kostel bývá přístupný většinou jen během pravidelných nedělních bohoslužeb.

 

Více na www.chvalsiny.cz

Kategorie

městské památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři