Jihočeský venkov, z.s.

Koubovský rybník, přírodní památka

Koubovský rybník je přírodní památka na Vadkovském potoce. Leží 530 - 536 m n. m., o rozloze 3,3089 ha.  Vyhlášena byla v roce 1988. Důvodem ochrany je rybník s litorálními rákosinami a bohatou submerzní vegetací a slatinná louka se zachovalými rašelinnými společenstvy s bohatým druhovým složením význačných rostlin. Rozmnožují se tu početné populace obojživelníků, žijí zde některé ohrožené druhy mokřadního hmyzu, hnízdí vodní a mokřadní ptactvo.
Zdroj Wikipedia

 Najdeme ho severně od vesnice Třešňový Újezdec a západně od vesnické památkové rezervace Vodice, které tvoří součást městyse Lhenice.

Rybník leží těsně vedle trasy rekonstruovaného úseku středověké Linecké stezky. Na krátký výlet do půvabného okolí se můžete vydat zde.

 

 

Kategorie

přírodní zajímavosti

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři