Jihočeský venkov, z.s.

Plástovice-vesnická památková rezervace

   První písemná zmínka o Plástovicích je z roku 1360. Spolu s obcí Zbudov tvoří jádro historického území tzv. Zbudovských blat. 

   Nejcennější statky jsou soustředěny kolem prostorné návsi a v jedné ulici severně od ní. Tam se nachází i pozdější chalupnická zástavba. Uprostřed návsi stojí kaple zasvěcená "Sv. Trojici" z roku 1840 a v dolní části kovárna, která je přímo symbolem blatské architektury. Typické pro tuto oblast jsou i tvarované a zdobené brány, které tvoří celek s výzdobou štítu. Typické pro tuto ves jsou patrové stavby na rozdíl od obcí této oblasti.
   Plástovice jsou hlavním dějištěm známého románu Karla Klostermanna "Mlhy na Blatech", který byl v roce 1943 i zfilmován.


   V horní části návsi, ve statku čp. 9. je umístěno Informační centrum. Plástovice leží na křižovatce dvou hlavních cyklistických tras – č. 1083 ze Zbudova přes Vlhlavy a dále směrem na jih - a č. 1081 z Netolic přes Sedlec do Pašic a Zlivi.

Kategorie

lidová architektura

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři