Jihočeský venkov, z.s.

Lipanovice

   Náves lemují lidové zemědělské usedlosti selského baroka, návesní kaple se zvoničkou je datována 1902. Nejhezčí stavby jsou v horní části návsi. Památkově jsou chráněné usedlosti čp. 5, 8, 9 a 31, a čtyři mohylníky v okolí vesnice. Lipanovice patří do jižního okraje blatské architektury, stejně jako blízké Holašovice a Dobčice. Velice často se mezi těmito vesnicemi opakují podobné motivy, např. římsa se šikmými vlnkami. Lipanovice spolu s okolními vesnicemi Holašovicemi, Dobčicemi, Zábořím a Strýčicemi patřily již do německé jazykové oblasti. Obec leží stranou od hlavních cest, prochází jí jen silnice III. třídy z Dobčic přes hřeben do Křemežské kotliny.

Lipanovice jsou místní částí obce Záboří, vesnické památkové rezervace. 

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři