Jihočeský venkov, z.s.

Břehov

V obci se křižují cyklotrasy č. 1083, 1090, 1085, 1086 a žlutá značka KČT Hluboká – rybník Dehtář, Dubné. Kromě vlastní vsi Břehov pod ni spadají též chatová oblast Picina při stejnojmenné hájovně a rybníce Podmůstek asi 1,5 km východně, směrem na Čejkovice, a osada Suchá (původně hospodářský dvůr a ovčín ze 17. století na místě starší tvrze).

Své jméno dostal Břehov údajně proto, že při založení byl ohraničen břehy okolních močálů. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1378, kdy Břehov náležel ke královskému panství Protivín. V 15. století Břehov drželi v zástavě vladykové Kunášové z Machovic, sídlící na dnes zaniklé tvrzi poblíž sousedních Čejkovic, část platů šla též k panství Hluboká. Urbář z roku 1490 uvádí jmény 14 hospodářů. V roce 1491 tehdejší držitel Hluboké Vilém z Pernštejna Břehov vyplatil a ves od té doby až do zrušení poddanství sdílela osudy s hlubockým panstvím. V blízkém okolí vesnice se v 18. a 19. století těžila málo vydatná železná ruda. Od roku 1850 je Břehov samostatnou obcí, s výjimkou období mezi rokem 1960 a 1990, kdy tvořil součást obce Žabovřesky.

Břehov - něm. Schwiehalm (cca160 obyvatel, 403 m. n. m.) 

Pamětihodnosti

          Kaple sv. Josefa

·         Historické jádro obce s dochovanými usedlostmi ve stylu selského baroka je od roku               1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou

·         Kaple sv. Josefa na návsi, novorománská z roku 1861

·         Hasičská zbrojnice z roku 1930, v horní části obce

 

Kontakty

WWW

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři