Jihočeský venkov, z.s.

Historie Schwarzenberského plavebního kanálu

Muzeum schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, se nachází v rekonstruovaném historickém objektu původní radnice na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera (1735 - 1804). Inženýr ve službách knížete Schwarzenberka, který vyprojektoval a postavil Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský plavební kanál na Šumavě.

   Muzejní expozice zahrnují přírodu a přírodní památky této části CHKO Blanský les a historický vývoj obce s kulturními i přírodními zajímavostmi až do současnosti. Největší prostor je pak věnován osobě a dílu autora Schwarzenberského plavebního kanálu. Exponáty ze života  J. Rosenauera jsou prokládány dokumenty, obrazy, fotografiemi a historickými předměty dokumentující význam a současný stav plavebního kanálu. Dominantou expozice je interaktivní model schwarzenberského kanálu v krajině. Vše je doplněno expozicí s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě.

Muzeum je otevřeno od dubna do října (včetně). 

Chvalšiny jsou městskou památkovou zónou.

Návštěvu muzea doporučujeme spojit s procházkou unikátním barokním parkem u zámku  Červený Dvůr anebo známého Mariánského poutního místa Kájov.

Kategorie

městské památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři