Jihočeský venkov, z.s.

Naučná stezka „Brložsko“

Naučná stezka představuje nejvýznamnější kulturní a přírodní památky v CHKO Blanský les na Brložsku.

Naučná stezka vás zavede na místa méně známá, avšak přesto velice kouzelná. Obszvlášť na podzim, kdy se lesy na úpatí hory Kleť zabarvují do všech odstínů červené a žluté, stojí za to na tuto stezku vyrazit. Na stezce poznáte historické památky Brloha s kostelem sv. Šimona a Judy, údolí Křemžského potoka, slovanské hradiště U Ondřeje, skrovné zbytky gotického hradu a nedostavěného kláštera Kuklov, květnaté bučiny a teprve nedávno objevené halštatské hradiště na Stržíšku. Vede po úbočí vrchů Bulový (953 m n. m.) a Buglata (832 m n. m.) s výhledy do Křemžské kotliny.  Trasa je okružní, dlouhá 7,9 km a má 16 zastavení. Začíná i končí v obci Brloh.

 

Zastavení a zajímavosti na trase

 

1. Obec Brloh - v obci je zachovaná řada starobylých lidových statků, více či méně přestavěných. Některé dokonce se štíty s blatskými motivy (i když už jsou Blata dost daleko). Štít je ale většinou trojúhelníkový, nápadně podobný tzv. Holašovickému typu, včetně ozdobných motivů. Podobné najdeme i v sousední Nové Vsi. Na zalesněných svazích Brložska se zachovalo množství původních samot.

 

2. Křemžský potok

 

3. Břehové porosty, vlhké louky

 

4. Stojaté vody

 

5. Hradiště u Ondřeje

 

6. Dubová alej

 

7. Revitalizace Křemžské kotliny

 

8. Hrad Kuglveit - Byl založen na místě pravěkého hradiště někdy okolo roku 1357. Dodnes se zachovaly jen malé zbytky zdiva, příkop vylámaný ve skále a valy. Původní název hradu a vsi Kuglwaid byl pravděpodobně převzat ze staroněmeckého "gugl-waid", což volně přeloženo znamená "lesnatá homole". Okolo hradu vyrostla malá osada, která se postupně rozrůstala. Královský hrad v "rožmberském území" se stal příčinou sporů mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. V době spiknutí české šlechty proti králi Václavovi pak vojsko Jindřicha z Rožmberka v roce 1395 hrad dobylo a zbořilo. Od té doby byl opuštěn.

 

9. Klášter Kuklov - Romantická zřícenina nedostavěného kláštera a nedaleké zbytky královského hradu na skalnaté vyvýšenině. Roku 1495 sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský klášter. Klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje nebyl nikdy dokončen a kolem roku 1530 měl být opuštěn. Během třicetileté války měla klášterní budovy zcela pobořit švédská vojska a přítomné mnichy ubít. Podle pověstí prý v podzemních klášterních chodbách bloudí duše popravených a upálených mnichů. Jimi se také ale měla zachránit většina mnichů před nájezdem. Z trosek pak byly použity kameny na stavby chaloupek, z nichž řada je vestavěna přímo do zřícenin kláštera. Torzo kostela s pěti gotickými okny, z daleka viditelné, upoutá každého i jen náhodně projíždějícího. V prostoru bývalého kostela pořádá obec Brloh občasná divadelní vystoupení, koncerty a svatby. V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí včel (1967).

 

10. Kulturní krajina

 

11. Živočichové

 

12. Les

 

13. Hradiště na vrchu Stržíšek - Keltské hradiště Stržíšek je z pozdně halštatského a časně laténského období (cca 5. století př. n. l.) o rozloze 0,45 ha. Nachází se na plochém vrcholu vrchu Stržíšek (708 m. n. m.) nad obcí Brloh. Bylo objeveno a archeology zkoumáno teprve v roce 2000 - 2001. Byla nalezena keramika a ojedinělým nálezem je úštěp z baltského pazourku ze střední doby kamenné (zhruba 8-6. tisíciletí př. n. l.). Dobře viditelné jsou zbytky valů. Na tomto příjemném magickém místě jsou umístěny i působivé dřevěné skulptury z řezbářských sympózií pořádaných obcí Brloh.

 

14. Chráněná krajinná oblast Blanský les - Jedna z nejmladších a nejmenších CHKO v Čechách. Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena vyhláškou Ministerstva kultury v roce 1989. Zaujímá plochu 212,35 km2 a patří do ní přírodně nejcennější části regionu. Jak uvádí Správa CHKO: „jde o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti.“

 

15. Meze v krajině

 

16. Kostel sv. Apoštolů Šimona a Judy v Brloze - Největší památkou obce Brloh, původně svaté Maří Magdalény, založený již kolem roku 1340, z podnětu Petra z Rožmberka. V letech 1697 - 1704 byl barokně přestavěn od G. Canevala.

 

Trasa na interaktivní mapě zde.

Mapa a popis okruhu zde.

Kategorie

přírodní zajímavosti

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři