Jihočeský venkov, z.s.

Svatá Trojice - poutní místečko u Netolic

Na Netolicku, v lese pod silničkou mezi obcí Krtely a křižovatkou u Zeleného kříže, leží malé poutní místo s kapličkou Nejsvětější Trojice a s pramenem, jehož voda je uznávaná za zázračně léčivou.
Toto málo známé, ale půvabné lesní zákoutí, plné pozitivní energie je balzámem na nervy v dnešní uspěchané době.
Podle pověsti vniklo tak, že tu měla zastihnout prudká bouře nějakého šlechtice. Když vichřice začala porážet okolní stromy, začal se modlit ke svaté Trojici, náhle se tu zjevila jakási zářící bytost a chránila před nimi místo jeho úkrytu. Na památku té události pak nechal postavit kapličku. Zajímavé je, že před několika lety okolní les znovu úplně poničila vichřice a kapličce se jako zázrakem nic nestalo. Jen mohutný padlý smrk zničil starou „chýši“ z kůlů a térového papíru plnou starodávných obrazů, která sloužila k bohoslužbám. Dnes už tu stojí nová, vybudované péčí Lesů ČR.
Ke kapli se každoročně konají poutě z Velkého Boru a slouží se tu mše svatá.

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři