Jihočeský venkov, z.s.

Velký Hrádeček - hradiště

Pravěké hradiště o rozloze 0,55 ha na vrcholu Velkého Hrádečku u obce Třebanice na Lhenicku, pochází z pozdní doby halštatské (6. st. př. n. l.).

   Sloužilo pravděpodobně k ochraně původní obchodní stezky tzv. Linecké. Ohrazení je tvořeno z větší části jednoduchým valem, na V a JV straně valem dvojitým. Ten je pozůstatkem původní kamenné hradby pravěkého opevnění. Podle lidových vypravování, dost nepravděpodobných, sem vedla podzemní chodba až ze Lhenic.

   Pod hradištěm se nachází romantický kaňon potoka Melhutky, který je chráněnou přírodní památkou Hrádeček.

   Velký Hrádeček je jedno ze zastavení na odbočce naučné cyklostezky "Historická krajina Netolicko". Na informačním panelu je zobrazena rekonstruována předpokládaná původní podoba. Pod vrchem prochází červená značka KČT Lhenice – Netolice.

Kategorie

památky

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři