Jihočeský venkov, z.s.

Hradiště Raziberk u Boletic

Kopec u silnice z Kájova do Boletic, na jehož vrcholu leží hradiště - výšinné sídliště, ze starší doby železné - halštatské, zvané Razi nebo německy Raziberk.

   Hradiště je nepravidelně kruhové, opevněné dvěma souběžnými kruhovými valy symetricky kolem vrcholu, s předsunutými příkopy. Valy jsou kamenohlinitého složení. Jejich výška dosahuje kolem 3 m. Systém celého opevnění je patrně až středověkého původu, z výzkumu na vrcholu kopce však pochází i početný soubor pozdně halštatské keramiky. Podle některých pramenů tu měl sídlit slovanský kmen Boleticů. O stáří osídlení svědčí i slovanské mohyly na boleticku.

   Celé území, bylo po desítky let součástí nepřístupného vojenského újezdu Boletice. V současné době je v rámci zmenšení hranic újezdu opět přístupno.

Přes vrch vede modrá turistická značka z Kájova do Boletic.

Kategorie

památky

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři