Jihočeský venkov, z.s.

Dvůr Suchá

Zemědělský areál, původně poplužní dvůr postavený v r. 1634 na místě za 30. leté války vypálené tvrze.

    Od konce 15. století držel tvrz Suchou původně vladycký rod Robmhauptů, který byl v polovině 17. století povýšen do panského stavu. Na začátku 16. století ji koupil rod Kunášů, držitelů nedalekých tvrzí v Machovicích. Známý Chval Kunáš z Machovic byl jedním ze čtyř nejvyšších táborských hejtmanů a pravá ruka Jana Žižky. V roce 1619 byla Suchá vypálena císařskými vojsky. Vypálené a zpustošené zboží koupil 1634 nechvalně známý císařský generál don Baltazar de Marradas, v té době majitel panství Hluboká. Ten tu nechal vybudovat poplužní dvůr s ovčínem.

   V bytovce u rybníčka se natáčela jedna epizoda filmu Babovřesky od Zdeňka Trošky.

   U silnice pomník připomínající vznik republiky 1918 a pozemkovou reformu1924. Kolem prochází cyklotrasa č. 1085 ze Zlivi přes Pištín do Břehova.

Kategorie

památné / významné stromy, aleje

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři