Jihočeský venkov, z.s.

Dívčí Kámen - hrad

Mohutná zřícenina na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy v krásném prostředí na hranici CHKO Blanský les.

 Jméno Dívčí Kámen je pravděpodobně starší než hrad, který zde byl postaven. Vyplývá to z listiny z roku 1349, jíž Karel IV. dovoluje bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka „postavit v Českém království hrad, nazvaný v českém jazyce Dívčí Kámen.“ Rožmberkové toto jméno podle tehdejší módy poněmčili na Maidštejn. Výstavba hradu probíhala velmi rychle, protože první zmínky o purkrabství se objevují již o 11 let později, roku 1360. Hrad se ale nikdy se nestal trvalým sídlem Rožmberků, jeho funkce byla především strážní a mocensko-správní. Pouze známý Oldřich z Rožmberka si Dívčí Kámen oblíbil a na sklonku svého života zde strávil čtyři roky. V roce 1506 se Petr z Rožmberka rozhodl hrad dále neudržovat, zařízení přestěhoval do Českého Krumlova a v roce 1541 se o Dívčím Kameni písemné prameny zmiňují jako o pustém hradu. K hradu se váže i řada strašidelných pověstí. Jedna z nich je i o ukrytém pokladu, který střeží skřítci.

Díky kombinaci skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les. 

Hrad je otevřen celoročně od svítání do soumraku.

www.divcikamen.cz

Kontakty

WWW

Kategorie

památky

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři