Jihočeský venkov, z.s.

Chvalešovice tvrz

Renesanční tvrz se dochovala do dnešních dnů prakticky v původní podobě a je nejvýznamnější památkou obce

   Chvalešovice jsou místní částí obce Dříteň, (cca 160 obyvatel). Nejstarší písemný zmínka o vsi pochází z roku 1387 a uvádí jistého Pešíka Kabele z Chvalešovic.

   V roce 1440 se hovoří o Petrovi řečeném Struh z Chlumku, seděním v Chvalešovicích, což již předpokládá existenci šlechtického sídla, tvrze. Původní tvrz stála mimo současný intravilán obce. Jejím zbytkem je pravděpodobně malý vyvýšený ostrůvek u břehu rybníka Plačku. Na ostrůvku byly povrchovým sběrem nalezeny drobné zlomky keramiky, jen rámcově datovatelné do vrcholného středověku.

   Ves později připadla k libějovickému panství, v jehož držení se vystřídalo několik generací rodu Malovců z Malovic. Při dělení dědictví mezi potomky Lévy Malovce dostal Chvalešovice s několika okolními vesnicemi v roce 1548 jeho syn Zikmund. Ten si poté vystavěl novou rozlehlou renesanční tvrz. Výstavná jednopatrová budova je krytá třemi rovnoběžnými polovalbovými střechami, se dochovala do dnešních dnů prakticky v původní podobě a je nejvýznamnější památkou obce.

   Jako sídlo šlechty sloužila několik desítek let, a v roce 1616 byla prodána Václavu Malovcovi z Malovic, příslušníku jiné rodové větve. Tím došlo k připojení tvrze i s vesnicí, dvorem, pivovarem a mlýnem ke dříteňskému panství Hluboká. Potom tu bydlel již jen šafář a čeleď. V rámci první pozemkové reformy připadla roku 1933 manželům Vachoutovým, jejichž dědicům patří tvrz dodnes.

   Z dalších památek se zde zachovala novogotická kaple a řada selských statků, ale většinou přestavěných začátkem 20. století.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

památky

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři