Jihočeský venkov, z.s.

Záblatíčko, kostel Panny Marie

Záblatíčko, neogotický kostel Panny Marie z roku 1900.

   Záblatíčko (dříve Malé Záblatí) je místní částí obce Dříteň, (cca 80 obyvatel).

   První zmínky o vsi jsou z roku 1490. Patřila pod správu hradu, později zámku, Hluboká - kromě krátkého údobí v letech 1617 - 1622. V roce 1654 se zde uvádí 10 osazených usedlostí a 3 pusté.

   Díky své poloze na návrší na zvedajícího se z roviny historických Zbudovských Blat, je zdaleka viditelný místní kostel. Kostel Panny Marie postavený v neogotickém slohu v roce 1900, je zapsanou kulturní památkou. V jeho sousedství stojí starší, pozdně barokní kaple, která nese v průčelí křídlového štítu dataci1826. Záblatíčko bylo navrženo k prohlášení za vesnickou památkovou zónu, protože se tu nachází poměrně zachovaný soubor lidové architektury. Náves je lemovaná většinou tzv. podélně orientovanými usedlostmi. Uprostřed návsi se nalézá nejhodnotnější památka, kterou je areál kovárny s chalupou čp. 14 z druhé poloviny 19. století.

 Pod návrším u vlakové zastávky se nachází přírodní rezervace Radomilická mokřina.

   Mezi Záblatíčkem a Záblatím (dříve Velké Záblatí), stojí kříž na památku bitvy u Záblatí. Zde se v roce 1619 udála důležitá bitva třicetileté války, kdy tu bylo poraženo vojsko českých stavů vedené generálem Mansfeldem od habsburské armády císařského maršála Buquoye.

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři