Jihočeský venkov, z.s.

Mariánská pouť ve Zlaté Koruně

Druhý srpnový víkend se ve Zlaté Koruně tradičně koná Mariánská pouť.

    Je to  připomenutí starobylé historie a zvláštního genia loci tohoto jedinečného místa. Příležitostí setkání přátel a sousedů s bohatým kulturním programem, jehož součástí je např. Královský hudební festival a v neděli slavnostní mše v klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie. Po celou dobu poutě jsou tu ukázky tradičních řemesel, výrobků a atrakcí.

   První písemné zmínky týkající se poutí ve Zlaté Koruně se datují  již před r. 1703, kde jsou doloženy poutě, vedené do zlatokorunského kláštera od farního kostela sv. Víta v Českém Krumlově. Předpokládá se, že procesí poutníků mířila  do kostela sv. Markéty ve Zlaté Koruně (dnes je toto místo známé spíše pod označením "fabrika" nebo "sirkárna") a ne do hlavního klášterního kostela, který byl veřejnosti nepřístupný. Tomuto odpovídá zápis klášterního kronikáře z poloviny 17. století, který se zmiňuje o každoročním velkém shodu lidu u kostela sv. Markéty ve Zlaté Koruně. Po skončení druhé světové války se Národní pouti 15. srpna 1945 údajně účastnilo na 10.000 lidí.

V roce 2017 se koná v neděli 20. srpna, program zde.

Kontakty

WWW
www.zlatakoruna.cz

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři