Jihočeský venkov, z.s.

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích

Kostel je původně románská stavba z druhé poloviny 12. století a je považován za nejstarší sakrální památku Jižních Čech. Nachází se na vyvýšenině zvané Olymp nedaleko bývalé vesnice Boletice, které byla po začlenění do vojenského újezdu zbourána.

   V průběhu staletí byl několikrát přestavován a upravován. Například, goticky asi poprvé za Rožmberků v 15 století, dále v 17. století, kdy byla postavena i fara a 18. století, kdy byla v sousedství postavena ještě škola. 
   Odsunem původního německého obyvatelstva a vytvořením vojenského újezdu, byl nastartován proces postupné těžké devastace kostela i celého okolí, včetně hřbitova, fary a školy. Největší škody na objektu vznikly v 60. až 80. letech 20. století, kdy se na nich hlavně podíleli příslušníci Československé lidové armády a vojáci sovětských okupačních vojsk, po kterých zůstali nápisy azbukou na zdech a zničených freskách. Výsledkem bylo nejen zničení veškerého mobiliáře, ale například byly hledači pokladů rozkopány podlahy a byla ukradena původní dlažby. Byla poškozena střešní krytina a téměř zcela byl zničen strop nad lodí, stejně jako dřevěná konstrukce podlah i schodišť ve věži. Nástěnné malby byly vážně narušeny letitým zatékáním, místy otlučeny atd. Záhy, po listopadu 1989, byly zahájeny práce na záchraně kostela. Byla opravena krytina střechy a stropy. Byl proveden detailní průzkum celého vnějšího pláště stavby, celoplošně sejmuty narušené omítkové vrstvy z 20. století. Na základě výsledků průzkumu byl celý kostel opatřen replikou raně barokní fasády.

    Od začátku roku 2016 kdy došlo ke zmenšení rozlohy újezdu, byl předán obci Kájov k dalšímu využití. U kostela jsou ještě znát zbytky zdí bývalé fary a školy.

Kategorie

kostely, kaple

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři