Jihočeský venkov, z.s.

Včelná

Včelná (cca 1250 obyvatel) sídlo mikroregionu Blanský les - podhůří, je jednou z větších obcí regionu. Díky rozrůstajícím se Českým Budějovicům se dnes stala Včelná se sousedním Boršovem prakticky jejich předměstím.

Přes to, že oproti sousedním obcím je Včelná poměrně „mladá“, známky o osídlení těchto míst, mohylová pohřebiště v okolí, jsou asi 4.000 let stará.  Vznik obce Včelné je datován teprve rokem 1784. Osada vznikla spontánně při nové císařské silnici z Budějovic do rakouského Lince nedaleko Vltavy, v půli cesty mezi Kamenným Újezdem a Rožnovem. Po výstavbě silnice zůstal na původní staré trase linecké stezky opomíjen poříčský hostinec. Majitel žádal o povolení k jeho přeložení k nové silnici, avšak jeho žádost byla budějovickými úřady zamítnuta. Hostinec, později známý Kalkušovec čp. 13, byl tedy jako jeden z prvních domů budoucí Včelné postaven bez povolení. Kolem něho vyrůstaly v lesním průseku podél silnice domy další.

 

   Ves se nazývala se v německých úředních listinách z konce 19. století dvojím jménem - Binnendorf (Vnitřní ves či Mezives) a Bienendorf (Včelí ves). Zhruba od roku 1810 se nalézají v záznamech již pouze pojmenování Bienendorf (Včelná). Kromě možného omylu písařů při opisování jména je též možné, že německy hovořící obyvatelé výslovnost jména obce komolili, čímž docházelo k záměně pojmenování. Česky hovořící obyvatelé nazývali v dřívějších dobách Včelnou jménem Bory či Na Borech. Toto pojmenování bylo odvozeno od okolního borového lesa, který je zde za obcí směrem na Kamenný Újezd zachován dodnes.

 

   Díky poloze na zmiňované, frekventované císařské silnici, měla již od samého vzniku pro rozvoj obce velký význam formanská doprava. Přinášela pracovní příležitosti, finance i informace o světě. Například, za jeden den po ní projelo obcí až 150 nákladních, poštovních a osobních povozů. Po zbudování koněspřežní trati v letech 1825 – 1832 z Budějovic do Lince, bylo ve Včelné též nákladní nádraží koněspřežky. Tato nejstarší železnice na evropské pevnině navázala na dávnou obchodní stezku tzv. Lineckou, spojující České země s Rakouskem a Podunajím. Nejdůležitější přepravovanou komoditou byla hornorakouská sůl a prakticky od počátku byla provozována také osobní přeprava. Doposud je zachován státem chráněný strážní domek koněspřežní dráhy čp. 242 v části Lesní kolonie. Obě tyto strategické komunikace se zapsaly do historie, života a rozvoje obce tak, že symbol formanství a koněspřežky se objevil i v heraldickém znaku obce v podobě podkovy.

 

Ve Včelné turista nalezne několik restaurací, penzionů, síť turistických stezek, cyklostezek i hippostezku. Těsně sousedící Boršov, ležící na břehu Vltavy je zase rájem vodáků. Obec je dobře dostupná, zajíždí sem budějovická městská doprava a přímo v obci je i železniční stanice.

                  

Pamětihodnosti

Výklenková kaplička „Na rozloučenou“, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, z první polovina 19. století.

Bývalý strážní domek koněspřežná železnice České Budějovice - Linec (č. p. 242 severovýchodně od obce)

Kaple z roku 1900

Křížek v lese "Na Hraničkách" v místě nálezu sv. Hostie, ukradené s monstrancí roku 1845 z kostela v Černici u Českého Krumlova. Místo zvláštní zbožnosti v souvislostí se svatokrádeží.

Pomník rudoarmějců

 

V obci se nachází podzemní sklady společnosti Čepro napojené přímo na produktovodní síť. Objekt slouží i jako železniční terminál (překladiště paliv).

V obci se nachází vysílač regionálního DVB-T multiplexu televize Gimi.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři