Jihočeský venkov, z.s.

Radošovice

Obec Radošovice (cca 190 obyvatel, 433 m. n. m.) leží zhruba 16 km zsz. od Českých Budějovic. V obci se křižují cyklotrasy č. 1089 a 1090. Části obce: Radošovice, osada Tupesy První písemná zmínka je již z roku 1334.

   Přesto že není, na rozdíl od mnoha okolních obcí zapsanou vesnickou památkovou zónou, jsou náves i zbytek vesnice velice zajímavé. Dojem nepokazí ani přímo moderní hospoda uprostřed návsi. V Radošovicích je zachována řada krásných starých statků blatského typu s patrovými sýpkami a vynikajícími štukovými ozdobami na fasádách. Zajímavý je například statek č. p. 15 s freskami ve štítu (rok 1863), který sousedící s dalším pěkným statkem (č. p. 14 z roku 1856). Kaple Panny Marie se zvoničkou a hodinami je datovaná 1823.

   Na návsi stojí gotický kamenný morový sloupek, který pravděpodobně pochází z doby po morové epidemii. Na pamětní desce na návsi před ním stojí napsáno:

"Morové epidemie v letech 1530, 1620-1630 byly příčinou vymření většiny českých obyvatel. Původní čeští obyvatelé společně s novými osídlenci německé národnosti od Švábského Falce postavili tento morový památník." 

 

   Na přelomu 15. a 16. století zasáhly totiž jižní Čechy morové epidemie ve dvou vlnách. První vlna byla letech 1495 až 1507. Druhá v letech 1520 až 1521 prakticky téměř vylidnila toto území. Například, v Holašovicích zůstali údajně na živu pouze dva lidé. Představení Vyšebrodského kláštera, aby znovu zalidnili postižené území, povolali osídlence z německého pohraničí a tento německý živel zde zakořenil tak silně, že až do konce 2. světové války se nepodařilo toto území počeštit. Vznikl zde německý jazykový ostrov zvaný „Sprachinsel“, který svou kulturou ovlivnil ráz této oblasti.

 

Pamětihodnosti

·                     Kaple Panny Marie

·                     Boží muka, na západní část návsi

·                     Výklenková kaplička, u silnice směr Němčice

·                     Usedlosti čp. 1, 4, 7, 14, 15, 22, 23

·                     Mohylové pohřebiště, les Bory, Na Perku

     V Tupesích zachovaná kovárna a řada lidových stavení

Nedaleko obce se nachází známý rybník Dehtář.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři