Jihočeský venkov, z.s.

Mydlovary

Mydlovary (cca 320 obyvatel) jsou jednou z devíti historických Blatských vsí, se kterými sdílela společnou historii a osudy, včetně známého odporu blatských sedláků proti vrchnosti, spojeného s legendou o popravě Jakuba Kubaty v roce 1581. 

    První písemná zmínka o obci, pochází již z roku 1352, název obce Mydlovary odkazuje na místo, kde se vařilo mýdlo.

  Po zrušení poddanské závislosti na schwarzenberském panství Hluboká jsou od roku 1850 samostatnou obcí. Z památek a lidové architektury se zachovalo několik štítů ve stylu selského baroka, kaple Nejsvětější trojice, která byla postavena v roce 1914, pomník padlých a pamětní kříž obětem z I. světové války Z Mydlovar pocházel František Hašek, děd spisovatele Jaroslava Haška, rolník a politik, účastník bojů na barikádách a v revolučních letech 1848-1849 poslanec Říšského sněmu. Významným rodákem byl Josef Petr Ondok, (1926 Mydlovary – 2003 České Budějovice), římskokatolický kněz, filozof, spisovatel, vědec, přírodovědec a člen Kongregace bratří Nejsvětější svátosti. Byl odsouzen k 17 letům vězení v jednom z největších komunistických vykonstruovaných proticírkevních politických procesů.

 

   Novodobá historie obce je spojena hlavně s těžbou lignitu, výstavbou elektrárny a pozdější výstavbou chemické zpracovny uranových rud MAPE. V okolí Mydlovar i přímo pod samotnou vsí se rozkládá velké ložisko lignitu; první pokusy o jeho dobývání byly činěny již roku 1836. Ve velkém měřítku těžební činnost započala až v letech 1917/18 otevřením povrchového dolu Svatopluk. V roce 1922 byla k zužitkování této nekvalitní, ale levné suroviny zprovozněna Elektrárna Mydlovary (EMy), během následujících dvou desetiletí postupně rozšiřovaná v tehdy nejvýznamnější energetický zdroj v jižních Čechách o více než 100 MW instalovaného výkonu. Postupem času se důl vyčerpal (od zvažovaného zrušení vsi a přesídlení obyvatel bylo upuštěno) a elektrárna přešla na hnědé uhlí, dovážené ze Sokolovska. Rozlehlé vytěžené prostory našly využití jako odkaliště chemické zpracovny uranových rud MAPE, uvedené do provozu roku 1962. Elektrárna začala sloužit jako teplárna nejprve pro tento závod, pak i pro město Zliv (1967) a v roce 1974 byl z Mydlovar zprovozněn parovod k posílení vytápění Českých Budějovic, s délkou přes 15 km tehdy největší svého druhu v Československu. Loužení uranu v MAPE skončilo v roce 1991, rekultivace odkališť stále probíhá s předpokládaným završením kolem roku 2024. Následky činnosti úpravny se budou likvidovat ještě mnoho let. K roku 1998 skončila v EMy výroba elektřiny, v roce následujícím byla po čtvrt stoleté službě odpojena dodávka páry do Českých Budějovic. Objekt, od roku 2001 kompletně přestrojený na zemní plyn, dnes slouží jako teplárna pro blízké okolí.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři