Jihočeský venkov, z.s.

Holubovské hadce - přírodní rezervace

Přírodní rezervace Holubovské hadce je součástí CHKO Blanský les a nachází se v údolí Křemežského potoka mezi obcí Holubov a Vltavou v 455 – 501 m n. m. Výměra rezervace je 15,68 ha. Byla vyhlášena v roce 1972 k ochraně komplexu reliktních hadcových borů a vegetace skalních štěrbin hadcových substrátů. Horninový podklad tvoří částečně serpentinizovaná ultrabazika (hadce).

   Hadec neboli Serpentinit je druh metamorfované horniny.  Obsahují vyšší množství hořčíku, niklu, chromu a kobaltu. Přeměnou a zvětráváním vzniká uhličitan hořečnatý, který je pro mnohé rostliny jedovatý. Na jižních svazích převládají hadcové bory s množstvím teplomilných druhů v podrostu. Na skalkách se roztroušeně vyskytuje silně ohrožený sleziník hadcový a hvozdík kartouzek hadcový. Vyskytuje se zde také větší množství vzácných bezobratlých živočichů, z nichž například, plže závornatku drsnou, která žije ve štěrbinách hadcových skalek a sklovatku rudou z nivy Křemžského potoka.

 

Udolím prochází Naučná stezka „Třísov - Dívčí kámen - Holubov a žlutá značka KČT.

 

 

Kategorie

přírodní zajímavosti

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři