Jihočeský venkov, z.s.

Branišov

Branišov leží zhruba 5,5 km západně od centra Českých Budějovic. K obci přísluší drobná osada U Jankarů, dále samota zvaná dle polohy U Lesa a samota Hluchá Bašta při Návesním rybníce. 

Branišov, lidově a dříve též úředně Branšov (cca 240, 409 m. n. m.). Obcí prochází cyklotrasa 1100 Č. Budějovice – Dubné. V sousedství obce se nachází pověstný dově strašidelný les Bor, o kterém bylo již mnoho napsáno a natočeno. Obec představuje jednu část a jedno katastrální území, nazvané Branišov u Dubného. Kromě vlastní vsi Branišov k ní přísluší též drobná osada U Jankarů (jinak U Jaukerů, podle Martina Jaukera, který se zde jako první někdy po roce 1799 usadil), situovaná při silnici do Českých Budějovic asi 900 m východně, dále samota zvaná dle polohy U Lesa (bývalá hájovna U Petrů), vzdálená nějakých 1,3 km vjv., a samota Hluchá Bašta při Návesním rybníce zhruba 1,1 km na sever. 

První písemná zmínka o vsi (Branischow) pochází z roku 1391. Ve starších dobách bývala ves rozdělena mezi několik vrchností: Jedna část byla poddána k blízké tvrzi Doubíčko, držené různými drobnými šlechtici od 14. století až do roku 1548, kdy Doubíčko i s příslušným dílem Branišova od bratří Jiřího, Kryštofa, Adama a Jáchyma Kořenských z Terešova odkoupilo město České Budějovice. Druhý díl Branišova náležel ke Třebínu, taktéž s vlastníky z řad nižší šlechty. Z nich poslední Hynek Vamberský z Rohatec pro účast na stavovském povstání propadl majetkem a konfiskovaný Třebín s příslušnou částí Branišova následně roku 1623 koupily České Budějovice, které pak pro většinu Branišova zůstaly vrchností až do zrušení poddanství. Od 17. století se připomíná Doubská (dnešní Hluchá) Bašta coby obydlí hlídače, spravujícího okolní městské rybníky. Drobné podíly v Branišově měly i další vrchnosti; na sklonku feudalismu v roce 1848 tak patřila jedna usedlost k panství Hluboká a jedna usedlost k panství Český Krumlov. Od roku 1850 je Branišov samostatnou obcí, s výjimkou období 1943 až 1945 a 12. června 1960 až 31. prosince 1993, kdy tvořil část obce Dubné.

 

Pamětihodnosti

 ·       Kaple Nejsvětější Trojice

·         Několik dochovaných usedlostí z druhé poloviny 19. století (čp. 4, 6, 11, 18, 29)

·         Kaplička Nejsvětější Trojice z roku 1856

·         Železná sloupková zvonička, zvonek datován 1943

·         Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1922.

·         Kaple na samotě U Lesa, zbudovaná roku 1915 na paměť zesnulého Josefa Gramana               nákladem jeho ženy Kateřiny

·         Několik křížků: křížek u budějovické silnice severně od výše uvedené samoty z                           roku1850, křížek z roku 1830 vedle této samoty, křížek na severním okraji obce na                   začátku polní cesty vedoucí k Hluché baště, a křížek s obrazem Panny Marie u                           Dubenského rybníka

·         Kaple na Hluché Baště

·         Řada stavení lidové architektury

·         Tvrziště Doubíčko, terénní stopy středověké tvrze, opuštěné někdy koncem 15.                       století, na ostrově v severovýchodním rohu Návesního rybníka asi 100 m západně od             Hluché Bašty

 

Kontakty

Telefon
WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři