Jihočeský venkov, z.s.

Kulturní celoroční kalendář PodKletí

JAK PLYNE ROK V PODKLETÍ  ..... 

PŘEDJAŘÍ

Rok v PodKletí vždy začíná ve znamení přátelských setkání a pěší turistiky - Novoročním výstupem na Kleť, výšlapem na Stráž u Lhenic nebo setkáním na Lomečku, leden a únor jsou pak ve znamení plesání a bálů.

Únor patří masopustu, lidové tradici, která se zejména na vesnicích drží a těší velké oblibě.

V březnu startují ve Farské zahradě v Boršově nad Vltavou místní Boršovské trhy, které se konají v průběhu roku až do října.

Jakmile se v předjaří alespoň částečně vyčasí, vyrazí mnozí pěší turisté na oblíbenou Fritschovu stezku z Boršova až do Zlaté Koruny, cestou se zastaví u Dívčího Kamene, romantické to zříceniny.

Březen či duben jsou měsíce, kdy se barví vajíčka a pletou pomlázky …ano, i Velikonoce mají v PodKletí své pevné místo a pro návštěvníky jsou připraveny tvůrčí dílny i tematické jarní pobyty s nabídkou místních specialit nebo zážitkové výlety se soutěžemi pro celou rodinu.

V dubnu se rovněž slavnostně otevírá přírodní zahrada v Chelčicích, která láká nejen k piknikům.  Kalendář:

 • Novoroční výstup na Kleť
 • Novoroční setkání na Lomečku
 • únor – Masopust (Zlatá Koruna, Nákří, Rájov, Jáma, a další)
 • březen - duben – Boršovské trhy
 • březen/duben – Velikonoce (Černice, Chelčice, Dívčí Kámen,  a další)
 • duben – Otevírání přírodní zahrady v Chelčicích
   

KVĚTEN A ČERVEN

Jaro je již v plném proudu, když se milovníci gastronomie sjedou do Pištína. Tamější akce  Pečeme, vaříme a smažíme regionální potraviny už má v kalendáři své pevné místo a zájem návštěvníků je stále větší a větší. Pečeme, vaříme je nově také spojeno s cykloakcí Slavnosti květů, která startuje ve stejný den z Chelčic. Cyklisté projíždějí rozkvetlými sady zahrady Jiřních Čech. Jedna z tras vede právě do Pištína.

V květnu je živo rovněž v Netolicích, kromě tradičního jarmarku zde probíhá také populární cykloakce Kolem kolem Netolic.

Další zajímavé cyklotrasy nabízí okolí Boleticko či Křemežsko. Region PodKletí je najaře doslova rájem cykloturistů.

S blížícím se začátkem léta už se na vodu vydávají první vodáci a užívají si rozmanitých meandrů řeky Vltavy v úseku mezi Zlatou Korunou a Boršovem.

Naplno ožívá také zámek Kratochvíle a jeho nádherná renesanční zahrada.

Kalendář:

 • květen – Pečeme, vaříme, smažíme v Pištíně
 • květen – cykloakce Slavnosti plodů (Chelčicko-Lhenicko)
 • květen – Netolický jarmark na Linecké stezce
 • květen – Kolem kolem Netolic
 • červen – Keltský slunovrat Holašovice
 • červen – Kubatovy slavnosti (Zbudov)
 • květen- červen  – Boršovské trhy
ČERVENEC

První prázdninový měsíc nabízí řadu návštěvnicky oblíbených akcí. Nejnavštěvovanější jsou Selské slavnosti Holašovice – třídenní řemeslný jarmark v malebných kulisách selského baroka, s bohatým kulturním programem a nespočtem regionálních specialit. Návštěvníci směřují i na Křemežský víkend, který navazuje na původní veletrh.

Již na přelomu června a července otevírá své brány zahrada zámku Kratochvíle pro Divadelní léto. Podobná nálož kultury se odehrává i ve Vadkově nebo Zahorčicích.

Milovníci dechové hudby zase nesmí chybět „Pod lípou“ v Jámě, místě konání tradičního hudebního festivalu s hosty z Moravy a rockovým předvečerem. Návštěvníci tak skutečně mají z čeho vybírat.

Pokud se v horkých letních měsících chce návštěvník zchladit, volí v PodKletí zpravidla koupání v některém z rybníků - Štilec, Mydlák, Bezdrev, Podroužek, Ktišský…, nebo na populárním koupališti v Olešníku.

Piknikovou deku a košík můžete rozbalit nejen na břehu rybníka, ale i na rozkvetlých loukách nebo ve stínu staletých lip a dubů, a vnímat poklidný tok času v PodKletí. Alternativou je návštěva pivovaru v Horních Chrášťanech, kde v červenci slaví výročí otevření…ale místní speciály vám načepují  každý den.

Kalendář:

 • červen-červenec – Divadelní léto na Kratochvíli
 • červen-srpen – Divadelní léto ve Vadkově
 • červenec-srpen – Divadelní léto v Zahorčicích
 • červenec – Selské slavnosti Holašovice
 • červenec – Křemežský víkend
 • červenec – Hudební festival „Pod lípou“ v Jámě
 • červenec – výročí otevření pivovaru v Horních Chrášťanech
 • červenec – Benátská noc na Mydláku
 • červenec – Tančírna na Kratochvíli
 • červenec  – Boršovské trhy
SRPEN A ZÁŘÍ

Seriál různorodých akcí pokračuje v PodKletí i v srpnu a září. Druhý prázdninový měsíc nabízí kromě tradičních poutí i Slavnosti mrkve ve Zlivi, Boršovské slavnosti těstovin nebo Open-air festival v Ktiši.

Vrcholí rovněž Divadelní léto ve Vadkově a navštívit můžete i originální ochotnická představení s překvapením v Zahorčicích.

Přelom srpna a září patří Netolickým dostihům v areálu závodiště u zámku Kratochvíle.

Opomenout nelze ani jarmark sv. Jiljí ve Lhenicích a do kulturního kalendáře se zařadila i obnovená tradice Dožínek na Zbudovských Blatech v Plástovicích.

Třetí sobotu v září doporučujeme navštívit Medobraní v Olešníku.

Církevní Mariánská pouť láká pro změnu na poutní místo Lomec, důvěrně zvané Lomeček.  

A živo bude i v Homolích (heligonky), Truskovicích (rýžování zlata) nebo v Čakově (divadelní víkend). 

Cyklisté si konec září užívají hlavně na cykloakci Slavnosti plodů na Chelčicko-Lhenicku, spojené s projížďkou ovocnými sady a degustací místní produkce.

Kalendář:

 • červenec-srpen – tradiční poutě (Zlatá Koruna, Černice, Pištín, Češnovice, Lhenice,…)
 • srpen – Slavnosti mrkve ve Zlivi
 • srpen – Boršovské slavnosti těstovin
 • srpen – Open-air festival Ktiš
 • srpen/září – Dostihy Netolice
 • září – Jarmark sv. Jiljí ve Lhenicích
 • září – Dožínky na Zbudovských Blatech v Plástovicích
 • září – Medobraní v Olešníku
 • září – Mariánská pouť na Lomci
 • září – Homolské heligonky
 • září – Slavnosti rýžování zlata v Truskovicích
 • září – Čakovské divadelní prkno
 • září – cykloakce Slavnosti plodů (Chelčicko-Lhenicko)
 • září  – Boršovské trhy

ŘÍJEN, LISTOPAD A PROSINEC

Závěr roku v nádherných podzimních barvách nebáječně startuje na Slavnostech plodů, které se každoročně pořádají v obcích Chelčicko-Lhenického mikroregionu.

Není to však zdaleka jediná akce tohoto období symbolizující konec zemědělského roku, pro návštěvníky je zajímavá bezpochyby i Traktoriáda v Mahouši nebo zamykání přírodní zahrady v Chelčicích.  

V říjnu se v Kájově tradičně koná Mariánská pouť.

Na listopad připadá kromě výlovů rybníků i řada gastroakcí ve znamení svatomartinské husy.

S příchodem adventu přijíždí do Netolic Paní Zima, v různých místech se konají menší adventní trhy, četné koncerty a další události spojené s adventem a blížícími se vánočními svátky.

Rok symbolicky končí podobně jako začíná – populárním Silvestrovským výšlapem na horu Kleť.  

Kalendář:

 • září – cykloakce Slavnosti plodů (Chelčicko-Lhenicko)
 • říjen – Traktoriáda v Mahouši
 • říjen – Mariánská pouť v Kájově
 • říjen – Slavnosti plodů (Chelčicko-Lhenicko)
 • říjen – Boršovské trhy
 • říjen/listopad – výlovy rybníků
 • říjen – Zamykání zahrady v Chelčicích
 • listopad/prosinec  – Příjezd Paní Zimy do Netolic
 • prosinec – adventní trhy (Boršov, Lhenic,…)
 • prosinec – Živý betlém (Chelčice, Pištín)
 • Silvestrovský výstup na Kleť 

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři