Jihočeský venkov, z.s.

Setkání příznivců starých traktorů v Mahouši

Každoročně druhý víkend v říjnu se v obci v rámci tradičního mahoušského posvícení koná setkání příznivců staré zemědělské techniky (zvláště traktorů veteránů).

    K vidění bývá několik desítek traktorů zvučných značek od těch nejstarších až po nejmodernější stroje, další technika i ukázka orby. Při práci můžete například ještě vidět i žentour tažený koněm a mnohé další. Akce se díky obrovskému zájmu návštěvníků a příznivců, kterých se sejde až několik tisíc, neustále rozrůstá o nové aktivity a zajímavosti.

   Zajímavá je i samotná obec Mahouš, která je chráněnou vesnickou památkovou zónou, díky množství zachovaných lidových statků ve stylu jihočeského selského baroka. Nejstarší dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1300. Z doby založení se dochoval půdorys značně rozlehlé návsi. Obecní kovárna na návsi je jednou z nejlépe dochovaných památek svého druhu v jižních Čechách vůbec.

 

2017

Kontakty

WWW

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři