Jihočeský venkov, z.s.

Keltské Hradiště u Malovic

Obdélníkové ohrazení Na šancích u osady Hradiště ležící mezi Netolicemi a Malovicemi, o rozměrech 120x90 m, patří k pozoruhodným pravěkým památkám.

    Dodnes jsou dobře patrné zbytky valů. Podobná ohrazení budovali Keltové hojně po celé střední a západní Evropě, hlavně v Německu a Francii v mladší, a pozdní době laténské (3–1. st. př. n. l.). V archeologii je pro ně vžitý německý název Viereckschanze a označuje typický terénní útvar, čtvercový nebo obdélníkový prostor, který ohraničují valy. V Čechách se ale jedná poměrně o vzácnost. Jejich účel je zatím dost nejasný. Podle původních představ se jednalo o svatyně, které byly centrem náboženských obřadů kněží – druidů – i shromaždišti obyvatelstva. Současné teorie se však přiklánějí spíše k tomu, že šlo o opevněné obytné dvorce.

K památce, kde je i informační panel, vede odbočka z naučné cyklostezky Historická krajina Netolicko přes osadu Hradiště, dlouhá cca 1 km.   

Kategorie

památky

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři