Jihočeský venkov, z.s.

Kostel sv. Václava v Netolicích

Románskogotický kostel svatého Václava je nejstarší dochovanou budovou v Netolicích a jednou z nejstarších v Jižních Čechách. Postaven byl kolem poloviny 13. století, zřejmě na místě starší románské svatyně v původní trhové osadě v podhradí netolického kastelánského hradu.

    V areálu hradu ještě stával, snad již od dob příchodu křesťanství, kostel sv. Jana Křtitele. Plebánie v Netolicích existovala zřejmě již ve 12. století. S novým založením města Přemyslem Otakarem II. a jeho donací klášteru ve Zlaté Koruně se kostel ocitl mimo centrální polohu města, kde vznikl nový farní, později děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Svatováclavský se stal tak pouze filiálním. V době bojů za Jiřího z Poděbrad, se asi r. 1470 zmocnil Netolic, v té době držených  Rožmberky, rytíř Jindřich Roubík z Hlavatec. Pravděpodobně při jeho útoku došlo k vypálení kostela sv. Václava. V roce 1597 byl kostel v duchu tehdejší náboženské snášenlivosti propůjčen Českým bratřím. Hrozný požár r. 1619 při dobývání císařským vojskem, kdy lehlo popelem celé město, kostelu téměř neuškodil, a proto byl kostel znovu užíván jako farní, než po polovině 17. století došlo k opravě zničeného děkanského chrámu. Renesanční věž byla zvýšena v 18. století, do téže doby je datována nástropní malba s legendou o sv. Václavovi a nová výmalba přilehlé barokní kaple sv. Michala. Zařízení kostela je převážně barokní. Hlavní oltář pochází z údobí vrcholného baroka. V letech 1995 až 1997 byl kostel rekonstruován.

 

   Vzácností jsou unikátní varhany z roku 1733, pocházejí z význačné barokní varhanářské dílny Pantočků z Dačic. Jejich jedinečný zvuk je předurčuje jak k liturgické potřebě, tak především k umělecky plnohodnotnému koncertnímu využití. Také díky tomu, zde působí jedinečné hudební těleso, znovuobnovené Literátské bratrstvo u kůru kostela svatého Václava, původně založené ještě vladařem Vilémem z Rožmberka.

Přístupný je pouze v době bohoslužeb nebo do dohodě s děkanským úřadem.  

Vše o kostele http://www.literatskebratrstvo.cz/cz/page/4276/cteni-o-kostele-sv-vaclava-v-netolicich.html?detail=4915

Kategorie

městské památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři