Jihočeský venkov, z.s.

Planá

   První písemná zmínka o vsi (Plan) pochází z roku 1259, kdy Vok z Rožmberka věnoval třetinu desátků z Plané vyšebrodskému klášteru. V rožmberském majetku Planá setrvala až do roku 1611, kdy ji poslední příslušník rodu Petr Vok odkázal svému komorníkovi Janu Hogenovi ze Švarcpachu, který získal i sousední ves Černý Dub. Dědictvím po Hogenech dostalo se černodubské panství spolu s Planou v roce 1679 do rukou Václavu Františku Kořenskému z Terešova, jehož syn Jan Lukáš Kořenský prodal panství městu České Budějovice za 40 400 zlatých. V držení města pak ves zůstala až do zrušení poddanství v polovině 19. století. Poté byla Planá na necelá dvě desetiletí samostatnou obcí, než se nadlouho (od roku 1869 až do roku 1990) stala součástí obce Homole. Status obce Planá získala opět roku 1990. Až do 20. století bylo obyvatelstvo Plané převážně německé, kupříkladu před 1. světovou válkou bylo z 225 obyvatel 172 německé a 53 české národnosti.

 

Pamětihodnosti:

        Pseudogotická Kaple Nejsvětější Trojice z roku 1908

Kříž z druhé poloviny 18. století, kovaný na kamenném podstavci (na křižovatce proti domu čp. 35) – kulturní památka

       Stavení čp. 7 – kulturní památka

       Bývalý mlýn

      Křížek u hlavní silnice na Č. Budějovice

 

www.obecplana.cz

 

Letiště

Roku 1932 byla v prostoru Plané zahájena výstavba letiště pro potřeby Aeroklubu České Budějovice a československého vojenského letectva. Slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo v roce 1937. Za nacistické okupace letiště sloužilo jako záložní a výcviková základna německé Luftwaffe. Po osvobození se letiště opět ujala československá armáda, mimo jiné zde v roce 1948 probíhalo školení vojenských pilotů pro nově vzniklý Stát Izrael. V letech 1950 až 1952 bylo letiště celkově modernizováno. Od poloviny 90. let začala být přítomnost vojenského letectva utlumována, ukončena byla na sklonku roku 2005. Dnes civilní zařízení coby veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště provozuje společnost Jihočeské letiště České Budějovice a. s., vlastněná Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice.

http://www.airport-cb.cz

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři